[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Thomas Jerichow, Forsvarets Hovedredaktion

NATO oplever stigende udfordringer med oprørere, der infiltrerer afghanske enheder og angriber de NATO-soldater, som skal uddanne afghanerne til at passe på deres eget land.

Strategien, der handler om at skabe mistillid mellem de afghanske styrker og NATO-soldaterne, er ondskabsfuld og effektiv. I 2012 har mere end 40 NATO-soldater mistet livet under angreb fra folk, de troede, var deres afghanske allierede. Alene i august er 15 soldater blevet dræbt.

Også danske soldater er bevidste om problemstillingen, og allerede det hold soldater, der ankom til Afghanistan i januar, modtog uddannelse i at håndtere problemet.

- Vi følger udviklingen nøje og er meget bevidste om problemet, fortæller oberstløjtnant Jens Lønborg, der er chef for Hærens Operative Kommandos Operationsdivision. Han understreger, at det ikke kun handler om egentlige angreb fra taleban.

- En del af episoderne skyldes også misforståelser mellem NATO-soldaterne og afghanerne. Derfor gør hæren en stor indsats for at uddanne vores soldater i kulturforståelse. Det, der kan virke som en harmløs vittighed for en dansker, kan være en dødelig fornærmelse for en afghaner. Det skal soldaterne forstå, forklarer oberstløjtnanten.
Samtidig er der indført konkrete procedurer for at håndtere de angreb, der kommer fra egentlige taleban-infiltratorer.

Selvom danske enheder bruger meget tid på at uddanne og samarbejde med afghanske soldater, har danske enheder indtil nu været forskånet for episoder, men risikoen er der ligesom hos vores allierede.