[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarets Hovedredaktion

- Jeg synes selvfølgelig, det er positivt. Det er noget, som vi har arbejdet meget med i rigtigt mange år at få flere kvinder ind. Jeg tror, at det nu er slået igennem på den grundlæggende officersuddannelse, siger oberstløjtnant Jette Albinus, chef for grunduddannelsen på Hærens Officersskole.De fysiske krav til officererne har før været stopklods for mange kvindelige kadetter.


Tidligere har de kvindelige kadetter haft svært ved at klare uddannelsens fysiske krav.

- Førhen har mange piger forladt skolen ikke mindst på grund af den fysiske udvikling de skal igennem. Vi er blevet  meget bedre til at tackle, at de godt kan nå det samme mål, men tage to forskellige veje derhen, alt efter om man er en kvinde eller en mand, siger skolechef oberst Eigil Schjønning.

Jette Albinus har selv gennemført uddannelsen på Hærens Officersskole.

- Pigerne får lidt større opmærksomhed i nogen sammenhænge, men det behøver ikke at være negativt. Dybest set kan pigerne træde ind ligesom drengene, og individuelt har de hver i sær nogle forcer. Jeg synes ikke, der er noget særligt, som de skal være opmærksomme på. De skal bare være sig selv, og gå til opgaven med krum hals, siger Jette Albinus.

Hold Jessen
De ni piger og deres 70 mandlige kolleger skal de næste tre år gå på hold Jessen. Der er tradition for opkalde holdene på Hærens Officersskole efter officerer, der har ydet en forbilledlig indsats. Tycho Jessen (1799-1857) var artilleriofficer og deltog i treårskrigen (1848-51). Han var kendt for ikke at trække sine kanoner tilbage, før fjenden var nedkæmpet uanset, hvor meget han blev beskudt.