[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Henriette Bech, Forsvarets Hovedredaktion

Det er specielt for dette års Night Hawk-øvelse, at man i nogle scenarier har trænet udelukkende med danske enheder og kapaciteter, således at forsvaret kunne få afprøvet en national, værnsfælles specialoperationskapacitet.

- At træne nogle scenarier udelukkende med danske kapaciteter er en øvelse i sig selv. Hvis der opstår en opgave, som kun har danske nationale interesser, så skal vi selv kunne løse det. Som udgangspunkt træner vi operationer, hvori der indgår styrker fra flere lande. Alt imens planlægningen af disse operationer pågår, skal vi også pludselig kunne planlægge en operation, med udelukkende danske styrker. Det kræver en ny kommando- og kontrolstruktur, som er der, men som bare skal effektueres. Det anser jeg som et godt og relevant moment i øvelsen. Danmark kan i fremtiden løse internationale opgaver med en dansk kapacitet, siger chefen for Jægerkorpset, oberstløjtnant Claus Wammen.Specialoperationskapaciteten består af Jægerkorpset, Søværnets Frømandskorps og ikke mindst Flyvevåbnets fly og helikoptere. Helikopter Wing Karup opstillede kernen i flyvevåbnets hovedkvarter, der gennemfører specialoperationer sammen med Jægerkorpset. Ligeledes deltog der også personel fra resten af hæren og flyvevåbnet. Der blev også trænet sammen med Rigspolitiets Aktionsstyrke med henblik på, at forsvarets specialenheder fortsat kan yde støtte til politiet i løsningen af nationale opgaver. Derudover var der deltagelse fra en række andre enheder og kapaciteter fra hele forsvaret, så man kan operere selvstændigt.

- Øvelsens formål var at samle jord- og luftstyrker, og i fællesskab øve indsættelsen af specialoperationsstyrker i værnsfælles operationer. Vi er her for at samtræne, og det gør vi under en Ground Force Commander, som har det samlede ansvar for at løse opgaven. Opgaverne er alt fra rekognoscering, angreb til evakuering og gidselbefrielse, hvor vi fik trænet de taktiske styrker på jorden med fly og helikoptere, i det vi kalder teknisk træning.  Det, der er afgørende for, om man vil benytte en specialoperation er, hvilken effekt man ønsker, og hvor fleksibel man ønsker en indsats skal være. Specialoperationer har stor effekt, stor fleksibilitet og lille fodaftryk, siger chefen for flyvevåbnets operative hovedkvarter på øvelsen oberstløjtnant Henrik Kanstrup.

Værnsfælles ledelse

 Øvelsen blev ledet og overordnet faciliteret af Jægerkorpset under Hærens Operative Kommando, mens Flyvevåbnet deltog med mange enheder og kapaciteter. Søværnets Frømandskorps var også repræsenteret ved stabs- og patruljemedlemmer.
Under centralledelsen for øvelsen har man oprettet hovedkvarterer, hvor de forskellige specialer sad side om side og samarbejdede på øvelseselementer, som var de virkelige aktioner.
Man har trænet kommando og kontrol af specialoperationer, og Forsvarets Materieltjeneste har hjulpet med at gennemføre eksperimenter, der forbedrer enhedernes elektroniske kommando- og kontrolsystemer. Det gør man blandt andet for skabe et bedre overblik over gennemførelsen af en operation, hvilket betyder, at man i langt højere grad kan følge og styre slagets gang fra hovedkvarteret. Det er en ny udvikling, som forøger forsvarets taktiske effektivitet i gennemførelsen af værnsfælles operationer.