[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Flemming Diehl, Forsvarets Materieltjeneste


Alle synes at være enige. Det nordiske forsvarssamarbejde i organisationen NORDEFCO og forsvarssamarbejdet blandt europæiske stater skal blive endnu bedre, og som en del af samfundet skal forsvaret tænke på miljøet. Som om det ikke er nok, så et det også et krav til det danske og vore nabolandes forsvar, at opgaverne skal løses mere effektivt.

Det er alt sammen let sagt, men lidt sværere at omsætte til virkelighed. Den erkendelse var bestemt tilstede ved åbningen af det Nordiske Industriseminar i Bella Centeret, hvor der er deltagere fra det, som kaldes ”The Northern Group”.


Se videoindslag om Nordisk Industriseminar


Samarbejde skal sikre smartere og grønnere løsninger
På førstedagen af seminaret kunne de deltagende politikere, og ledere fra stat, militær og industri fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Norge, Sverige, Island, Holland, Storbritannien, Tyskland og Danmark høre tankerne fra Gerald Howarth, som er britisk minister for international strategisk sikkerhed.

Han pointerede, at de forskellige lande allerede har et godt militært samarbejde, og et glimrende eksempel herpå er logistikken i Afghanistan. Transport af bl.a. brændstof er en opgave, der løses multilateralt.

Gerald Howarth påpegede, at i gennemsnit så brugte en soldat i anden verdenskrig cirka 3, 7 liter brændstof om dagen, og nutidens soldat bruger cirka 83 liter. Sammenholdt med det faktum, at brændstof er dyrt at indkøbe, transportere, og at det som bekendt forurener, gør det nødvendigt for alle at tænke i smartere, effektivere og grønnere løsninger.

Ifølge Gerald Howart krævede øget samarbejde bl.a., at man her på seminaret var rede til at tænke ud af boksen.


Krisen viser behovet for samarbejde

Som yderligere optakt til seminaret holdt den svenske bankier og industrileder Marcus Wallenberg en tale, hvor han fremhævede, at når der skal spares, så må man tænke ud over egen landegrænse. Selv små og store virksomheder får leverancer og services fra det globale marked.

Sagt med andre ord, så havde et internationalt samarbejde mellem virksomheder nedbragt omkostningerne, og ifølge Marcus Wallenberg , kunne stater også nedbringe deres omkostninger, hvis de havde et øget samarbejde om eksempelvis indkøb og udvikling af materiel.

Pointen om øget samarbejde var forsvarsminister Nick Hækkerup helt enig i, for ifølge ham var alle seminarets deltagerlande i samme båd.


Grønnere og smartere løsninger

Forsvarsminister Nick Hækkerup forklarede, at det for det danske forsvar handler om at få ”more for less”. Forsvaret skal nemlig stadig løse sine opgaver, men særligt under finanskrise er det nødvendigt, at der vitterligt er fokus på at finde smartere løsninger.

Det skal gerne ske i et nordisk samarbejde, og i det forsvaret er en del af samfundet, må det ikke bare tage ansvar for sikkerheden, men også for klimaet og miljøet.

Forsvarsministeren håbede, at det Nordiske Industriseminar førte til, at der blev skabt nye netværk mellem lande og mellem forsvaret og industrien, og ikke mindst, at nye tanker kom på bordet, så der kan findes løsninger på de fælles udfordringer.