[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Danmark er i 2012 formand for det nordiske forsvarssamarbejde - NORDEFCO - og formandskabet er samtidig vært for det fjerde nordiske forsvarsindustriseminar - Nordic Defence Industry Seminar (NDIS) - der afholdes d. 2.-3. maj i Bella Center i København. Formålet med seminaret er at udveksle viden samt styrke og fremme samarbejdet mellem de nordiske landes forsvarsindustrier samt de politiske og militære beslutningstagere.

Forsvarsindustriseminaret sætter denne gang særligt fokus på de globale trends i forhold til energi, klima og miljø. NDIS 2012 giver således også muligheden for at "grønne" virksomheder kan præsentere eksempler på, hvordan energi- og klimavenlige tilgange til udvikling, produktion og anvendelse af forsvarsmateriel, bygninger, køretøjer m.v. kan have såvel operative som økonomiske og klimamæssige fordele.
 

Den normale NORDEFCO-deltagerkreds er under NDIS 2012 udvidet til Northern Group. Så Estland, Letland, Litauen samt Polen, Tyskland, England og Holland deltager også. Det forventes, at der kommer omkring 450 beslutningstagere og eksperter til seminaret i Bella Center, der også vil omfatte en industriudstilling med deltagelse fra den traditionelle forsvarsindustri og fra "grønne" virksomheder.

Læs mere om NDIS 2012