[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jan Schelbech, Forsvarets Hovedredaktion

En dansk C130-J flyver norske infanterister fra Kabul til Meymana i det nordlige Afghanistan, og en norsk Hercules flyver juledrop til Sirius-patruljen og Station Nord i Grønland. Det kan blive resultatet af det nordiske samarbejde NORDEFCO.

Forsvarsminister Nick Hækkerup og hans nordiske kolleger underskrev i sidste uge en hensigtserklæring, der er det første formelle skridt i retning af et tættere samarbejde og integration mellem de nordiske lande, når det handler om taktisk lufttransport.

Fra venstre mod højre: Den norske udenrigsminister E. Ø. Thorshaug. Forsvarsminster C. Haglund, Finland. Forsvarsminster K. Enström, Sverige. Forsvarsminster N. Hækkerup, Danmark.  Den islandske ambassadør i Denmark, S. Sigurdjónsson. 

Det handler om Smart Defence. Hvordan kan de nordiske lande udnytte deres militære resurser bedst muligt og sikre mest muligt forsvar for pengene?  Derfor besluttede de nordiske forsvarsministre at sætte et analysearbejde i gang i forbindelse med ministermødet den 16. november 2011.

En projektgruppe med militære repræsentanter og eksperter blev derfor nedsat, der skulle analysere og vurdere de nordiske landes lufttransport kapaciteter, deres operative struktur og landenes behov og mulige samarbejdsområder. Det er blevet til rapporten ” Closer Nordic Corporation on Tactical Air Transport – A possibility study.”

Mulighedsstudiet indeholder 27 punkter og anbefalinger for et muligt samarbejde. Chefen for Air Transport Wing Aalborg oberstløjtnant Karsten Fledelius Jensen har været den danske repræsentant i projektgruppen og han ser mange muligheder i et tættere samarbejde med hans nordiske kolleger.

- Det kan give os mulighed for at udnytte vores lufttransportkapaciteter bedre. Et øget samarbejde vil betyde at det fly, som er nærmest kan varetage opgaven – og så er det ligegyldigt, om det er dansk, svensk eller norsk.

Allerede i dag hjælper de nordiske lande hinanden med løsning af lufttransportopgaver. Med et mere integreret samarbejde og  med enklere processer kan man udnytte fly-resurserne bedre. Potentielle samarbejdsområder er fælles kommando- og kontrolsystemer, uddannelse, stordriftsfordele ved indkøb af reservedele og i sidste ende en integreret fælles lufttransport-kapacitet.

Læs mere om det nordiske forsvarssamarbejde på Forsvarsministeriets hjemmeside.