[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarets Hovedredaktion

Det nordiske forsvarssamarbejde NORDEFCO er mere end møder, konferencer og skåltaler. I de sidste fjorten dage har skibe fra Danmark, Norge ,Sverige og Finalnd trænet sammen i Østersøen og på Kattegat.

- Naboskabet i Norden gør det nærliggende, at vi arbejder sammen i Norden. DANEX NOCO er oprindeligt en dansk-tysk øvelse, som over tid har inkluderet Sverige og Finland, men som i år også har en stor norsk deltagelse. Uden norsk deltagelse i år ville det ikke have været muligt at nå samme høje træningsniveau. Næste år er det svenskerne, som har teten i forhold til afvikling af øvelsen og finnerne året efter. Det højner træningsudbyttet, når vi på denne måde samler ressourcerne og går sammen om at afvikle et antal store øvelser frem for en lang række små, siger flotilleadmiral Aage Buur Jensen, der er chef for Søværnets Taktiske Stab.


Fra venstre 3 norske SKJOLD-klassen (STORM (P961),SKUDD (P962) og STEIL (P963) - de tre brun-spættede), det norske kystvagtskib HARSTAD, svenske KULLEN (M74) og svenske TROSSÖ (A264) på Flådestation Frederikshavn. Fotograf Manuel De Clerck fra Belgien


DANEX NOCO går ud på at træne krigsskibe i at operere i en multinational flådestyrke. Hvis man skal træne ordentligt er det nødvendigt at mange nationer deltager, mener flotilleadmiral Aage Buur Jensen.
- DANEX NOCO 2012 er godt eksempel på fortræffeligt samarbejde og ressourcedeling mellem flere forskellige flådestyrker. Som verden ser ud i dag, hvor vi alle er udfordrede både ressourcemæssigt og på grund af et højt operativt tempo, er det helt nødvendigt, at vi slår vores ressourcer sammen på tværs af landegrænser. På den måde bliver det muligt for os alle at træne på det nødvendige niveau, forklare flotilleadmiralen.Den store flåde øvelse, der i alt havde deltagelse fra 50 skibe fra 15 forskellige nationer sluttede i går.


Nordiske deltagere i DANEX NOCO

Danske skibe
Støtteskibene Absalon og Esbern Snare
Inspektionsfartøjet Thetis
Transportfartøjet Sleipner
Marinehjemmeværnsfartøjet Holger Danske

Svenske skibe
Støtteskibet Trossö
Minefartøjet Kullen

Finske skibe
Mineskibet Uusiimaa
Patruljefartøjerne Tornio og Pori

Norske skibe
Fregatten Roald Amundsen
Minefatøjet Karmoy
Patruljefartøjerne Storm, Skudd og Steil
Kystvagtskibet Harstad