[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Henriette Bech, Forsvarets Hovedredaktion.

De fire nationer mødes i dag for at lytte til statusmeldinger indenfor følgende samarbejdsområder

- Strategisk udvikling
- Kapacitet
- Personaleudvikling og uddannelse
- Træning og øvelser
- Operationer

Formålet med mødet er at optimere samarbejdet indenfor de fem områder. Danmark har formandskabet for området personaleudvikling og uddannelse, og optimering af det område kan være henholdsvis at opstarte eller udbygge samarbejde inden for uddannelse. Det kunne være medic-kurser for specialstyrker, teknisk uddannelse på Leopard kampvogne, transportfly og helikoptere. Uddannelse af tolke i fremmesprog kan også være et område, man kan udbygge, ligesom øget samarbejde i forbindelse med diverse øvelser.Fælles øvelsesområde for flytræning er under etablering mellem Sverige og Danmark over grænserne ligesom Sverige, Norge og Finland i forvejen har et lignende samarbejde over grænserne i nord. Dette giver det største flyøvelsesområde i Europa.
Derudover vil der være fokus på samarbejde omkring indkøb af materiel for at opnå operativ mergevinst. Billigere indkøb og/eller mere effekt for pengene. Der er plads til bedre synkronisering af indkøb, hvor der er mulighed for fælleskøb.

De nordiske lande har en lang tradition for et tæt samarbejde, således også på det forsvarsmæssige område. Island deltager dog kun på politisk niveau, og bidrager ikke til det militære samarbejde.

Fakta
Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) blev etableret 5. november 2009, da man optimerer/koordinerer det nordiske samarbejde, da der tidligere var flere organisationer, der varetog det dette. Formålet var at samle udviklingen af det nordiske samarbejde i én struktur.

Formandskabet for NORDEFCO går på skift årligt mellem landene, og Danmark er formand for samarbejdet i 2012.
Finland overtager ved årsskiftet 2012/2013.