[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Søværnets Operative Kommando

152 sider sjældent indblik i Dannebrogs historie. Det tilbyder en ny bog om kongeskibet.

I bogen kan man læse om skibet, lige fra de første planer til skibet tog form i 1920’erne til sommertogterne i 2011. Desuden giver bogen gennem tekst, tegninger og fotos et sjældent billede af skibets kongelige saloner og lukafer.

Dannebrog har siden 1932 været kongeskib for tre monarker: Kong Christian X, Kong Frederik IX og Dronning Margrethe II.

Skibet er tegnet og bygget på Orlogsværftet i København som ”Et skib til brug for Hans Majestæt Kongen”.

Bogen er på 152 sider og indeholder godt 252 illustrationer og fotos. Forfatteren er Tom Wismann. Vejledende udsalgspris er 249 kr. Bogen kan købes hos udvalgte boghandlere eller her.