[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Statsministeren har i dag oplyst, at den nye forsvarschef bliver brigadegeneral Peter Bartram. Han kommer fra en stilling som assisterende stabschef ved NATO-hovedkvarteret SACT (Supreme Allied Command Transformation) i USA.
Peter Bartram er 50 år og har været i forsvaret siden 1981. Peter Bartram har tidligere været chef for 1. Brigade, som står for uddannelsen af de soldater, der sendes på international mission i Afghanistan. Endvidere har Peter Bartram været Chief Military Assistant ved Multinational Corps Northeast i Polen og chef for Udviklingsafdelingen i Hærens Operative Kommando. Peter Bartram har også i en årrække arbejdet ved forsvarsstaben.

I 2002 - 2003 var Peter Bartram udsendt som styrkechef for den danske bataljon ved KFOR i Kosovo.

Det er Hendes Majestæt Dronningen, der har godkendt Peter Bartram som ny forsvarschef. Indstillingen af brigadegeneralen kommer fra Forsvarsministeriet.

-Jeg har stor tillid til, at Peter Bartram kan bidrage væsentligt til at lede forsvaret sikkert igennem den udvikling og omstilling, som forsvaret skal igennem, samtidig med at danske styrker fortsat vil skulle løse vanskelige internationale opgaver. Vi har brug for et stærkt forsvar. Det er et forsvar med dygtige ansatte, og nogle af de allerbedste soldater, siger forsvarsminister Nick Hækkerup til Forsvarsministeriets hjemmeside.

Peter Bartram er udnævnt fra i dag, tirsdag den 20. marts.

- Det er en vigtig tid, som vi går i møde. Det er min overbevisning, at vi kun kan klare udfordringerne ved en fælles og målrettet indsats. Derfor vil jeg også i den kommende tid gøre en stor indsats for at komme mest muligt rundt i forsvaret, sådan at jeg får et opdateret billede af forsvarets situation og de udfordringer, I hver især står med, siger Peter Bartram til forsvarets ansatte. 

Se interview med den nye forsvarschef på forsvarskanalen.

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE - in english