[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Carsten Randers Forsvarets Bygnings- Etablissementstjeneste

I en ny stor fotobog på ikke mindre end 418 sider og 3,3 kilo viser fotograf Michael Sand i samarbejde med skovrider Ole Noe fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste en ny og storslået side af de militære øvelsesterræner.

Bogen hedder ”Forsvaret og naturen – en fotosafari på forsvarets arealer”.


Foto: Michael Sand

- I forbindelse med en omfattende opdatering af drifts- og plejeplaner for forsvarets arealer har naturfotograf Michael Sand været tilknyttet. Dermed var der på forhånd et fantastisk billedmateriale, som kunne danne grundlag for en bog, der kan give offentligheden et indblik i de unikke naturværdier på forsvarets arealer, og hvordan forsvaret forvalter dem, fortæller Ole Noe.

De militære terræner er nemlig meget mere end blot uddannelsesarealer for de danske soldater. De er også landskabsmæssige seværdigheder samt hjemsted for en række sjældne dyr og planter, som man stort set ikke finder andre steder i kongeriget. De mange enestående billeder er optaget over en periode på halvandet år, og billederne præsenteres i et format, som normalt kun ses i større værker om udenlandske naturområder. Faktisk kan læseren se frem til en fotomæssig oplevelse, samtidig med at de ledsagende billedtekster gør selv kyndige naturinteresserede klogere på, hvordan militær aktivitet og naturbevarelse kan gå hånd i hånd.


Foto: Michael Sand

- Det er ganske overraskende for de fleste, at forsvarets til tider hårdhændede brug af områderne ofte er forudsætningen for det rige dyreliv, der udspiller sig i skyggen af terrænernes egentlige anvendelsesformål. Bogen viser, hvordan forsvaret bevarer og beskytter naturen samtidigt med, at denne natur bruges til militære formål med eksempelvis kørsel med tunge kampvogne og afsprængning af granater. Det er en historie, som mange oplever som fyldt med paradokser, siger Ole Noe.

Bogens kapitler er inddelt i en række naturtyper, som findes på forsvarets arealer - eksempelvis hede og klit, græsland, strand og strandeng, vandløb samt skov. Bogen koster 399 kroner, og den kan købes hos landets boghandlere samt på netnatur.dk.