[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Jagtforvaltning, tilsyn med vildtpleje og udøvelse af jagt i Forsvarsministeriets koncern er med virkning fra den 12. marts 2012 blevet delegeret til Forsvarskommandoen. I den forbindelse er stillingerne som Forsvarsministeriets jagtbestyrer og jagtsekretær nedlagt, og cirkulæret om Forsvarsministeriets jagtbestyrer er ophævet fra samme dato.

Det er Forsvarskommandoens intention at modernisere koncernens forvaltning af jagt og vildt med fokus på at sikre arealernes egnethed til militær uddannelse. Derudover skal jagt- og vildtforvaltningen gennemføres, så den er natur- og miljømæssig samt økonomisk bæredygtig og med gennemsigtighed omkring forvaltning og jagtdeltagelse.

Forsvarskommandoen vil således dels undersøge muligheden for udlejning af jagter, dels knytte jagt- og vildtforvaltningen tættere op på drifts- og plejeplanerne af arealerne.

Skovrider Ole Noe fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste regner med, at de nye retningslinjer for jagt- og vildtforvaltning vil ligge klar til politisk godkendelse til efteråret:

- Forsvaret er Danmarks næststørste naturforvalter. Forsvaret ejer et samlet areal på ca. 28.500 hektar svarende til Langeland. På en del af disse arealer er der af sikkerhedsmæssige årsager kun begrænset adgang for publikum. Derfor kræver det en nærmere analyse at finde ud af på hvilke arealer, jagten kan udlejes.

Det betyder dog ikke, at jagt-, vildt- og naturpleje står stille indtil en ny forvaltning er på plads, fortæller Ole Noe, som i øvrigt selv er forstkandidat og vildtforvalter og i dag ansat i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes Miljø- og Energiafdeling:

- Indtil de nye retningslinjer er på plads vil jagten fortsætte under de former, vi kender i dag. Vi forventer således for alvor at kunne starte på at ændre jagtforvaltningen, når vi til efteråret har et nyt og godkendt grundlag.


Fakta
: Ansvaret for jagter og vildtpleje er hidtil blevet varetaget lokalt i samarbejde med Forsvarsministeriets jagtbestyrer. Forsvarets areal er på ca. 28.500 ha, og der gennemføres i dag jagt på størstedelen af dette areal. Publikum har adgang til mange af arealerne, når der ikke gennemføres militære aktiviteter.
Efter 12. marts 2012 varetages jagt- og vildtforvaltningen af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste på vegne af Forsvarskommandoen.