[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Strategi, samarbejde og kvalitet. Det bliver nogle af målene for forsvarets nye kommunikationsafdeling, som for alvor tager fat på de nye opgaver den 1. februar. Afdelingen samler det tidligere FKO Kommunikationssekretariat og Forsvarets Mediecenter. Dermed kan mål, midler og medieproduktion koordineres bedre.

- Forsvaret står overfor en periode med markante reformer på godt og ondt. Ikke mindst i sådan en tid er det vigtigt at fortælle vores ansatte, pårørende og de mange forsvarsinteresserede landet rundt, hvad der sker, og hvorfor det sker, fortæller den udpegede chef for Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling, oberstløjtnant Alan Kiilerich.

Han er chef for 35 ansatte organiseret i tre elementer, en Strategi- og Planlægningssektion, Forsvarets Hovedredaktion og Produktionssektionen.

Mange specialister
Kommunikationsafdelingen råder over en stribe specialister fra grafikere og fotografer til journalister og web-udviklere. Mange af de ansatte har stor rutine i at arbejde i missionerne, hvor de også i fremtiden vil være synlige.

- Vi skal være med der, hvor forsvaret løser sine kerneopgaver og fortælle de ansattes historier, så de kan genkende den, forklarer Alan Kiilerich.

Han ser information og åbenhed som en af nøglerne til en positiv og konstruktiv udvikling i forsvaret de kommende år.

- Sparetider er ikke kun sure tider. Det er også tider, hvor vi alle sammen skal tænke kreativt, udvikle os og få det bedste ud af de rammer, vi får. I den proces tror jeg, at den nye kommunikationsafdeling kan spille en konstruktiv rolle, siger Alan Kiilerich.

Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling bor sammen med resten af Forsvarskommandoen i Kuglegården på Holmen i København.