[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den danske indsats i Helmand i Afghanistan handler fra nu af mere om uddannelse og mindre om kamp og egentlige operationer. Mere end 100 soldater er formeret i et kapacitetsopbygningskompagni, der skal oprette en grunduddannelse for den afghanske hær. ISAF Hold 13 forventer at få mellem 3.000 og 4.000 afghanske rekrutter gennem uddannelsen i de seks måneder holdet er af sted.

I forbindelse med rotationen overdrager danskerne deres ansvarsområde omkring byen Gereshk til briterne. Der vil dog fortsat være et dansk kompagni i lejren Camp Price. Kompagniet bliver et såkaldt IKK-kompagni med svenskbyggede infanterikampkøretøjer.
Også de danske kampvogne, forward aircontrollere og et ingeniørdetachement bliver i Camp Price sammen med briterne.
Med ISAF Hold 13 indledes en ny helt fase i den danske indsats i Afghanistan.

1. Brigade inviterer medierne til at overvære den afsluttende parade for ISAF Hold 13 i Oksbøllejren torsdag den 12. januar klokken 15.30.