[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Aftalen betyder, at de årlige forsvarsudgifter reduceres med 2,5 mia. kr. i 2015, 2,6 mia. i 2016 og 2,7 mia. årligt fra 2017. Herudover skal forsvaret samlet spare 2,4 mia. kr. i årene 2013 og 2014. Det sker ved allerede fra 2013 at sætte gang i effektiviseringer og samtidig skabe økonomisk råderum til udviklingstiltag.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi endnu en gang har fået et forlig med bred politisk opbakning til forsvaret. Det er positivt for forsvaret og især for forsvarets medarbejdere og deres pårørende. Samtidig er en bred aftale med til at sikre en nødvendig stabilitet i en periode, hvor forsvaret over de kommende år vil skulle gennemføre en række effektiviseringer og flytninger af tjenestesteder. Jeg har dog stor tillid til, at netop forsvarets medarbejdere, der de seneste 20 år har gennemført nogle af de største forandringer i dansk forsvar nogensinde, står godt rustet til at løfte denne opgave, siger forsvarschef, general Peter Bartram.

Forliget indebærer en række effektiviseringer på blandt andet materiel-, depot-, distributions- samt HR-området. Effektiviseringerne i forsvarets støttestruktur betyder, at forsvarets operative kapaciteter også i fremtiden vil kunne indgå i løsning det fulde spektrum af opgaver, og at der gennemføres en række udviklingstiltag blandt andet i det arktiske område og i forhold til cybersikkerhed.
Som det fremgår af forligsteksten, skal forsvaret i 1. kvartal 2013 komme med en indstilling vedrørende den fremtidige struktur for forsvarets kaserner.

- Forsvarsforliget indeholder en række løsninger for forsvarets fremtidige virke og organisation. Vi vil nu udarbejde en konkret plan for, hvordan forliget implementeres i forsvarets struktur. Her vil vi blandt andet sikre, at forsvarets medarbejdere bliver holdt orienteret om eventuelle konsekvenser for deres tjenestested, så hurtigt som muligt, siger forsvarschef, general Peter Bartram.

Fakta om aftale på forsvarsområdet 2013-2017