[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther

Såfremt alt går som planlagt flytter den nye kommando således ind i den tidligere Royal Greenland bygning på adressen Aalisartut Aqquttaa 47 den 1. november 2012. Forsvaret får imidlertid adgang til bygningen allerede fra den 1. august, idet der bliver behov for en lettere renovering og mindre ombygninger.


Kontrakten for det nye hovedkvarter til Værnsfælles Arktisk Kommando skrives under.

Bygningen skal primært anvendes som kontorbygning, men kommer også til at huse en ny søredningscentral samt en ny radiostation for kommunikation med forsvarets skibe, fly og slædepatruljen SIRIUS. Bygningen bliver en daglig arbejdsplads for i alt 36 militære og civile medarbejdere.

Projektet er en del af gennemførelsen af forsvarsforliget 2010-2014. Projektet bygger på ”Rapport vedrørende fremtidig placering af Værnsfælles Arktisk Kommando” som blev udgivet den 19. maj 2011. Bag rapporten stod en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både grønlandske, færøske og danske myndigheder. Rapporten er efterfølgende politisk tiltrådt af forligskredsen. Som konsekvens nedlægges Grønlands Kommando og Færøernes Kommando, der begge i stedet samles i Værnsfælles Arktisk Kommando i Nuuk med et mindre forbindelseselement i Tórshavn.

Grønlands Kommando ser frem til etableringen af den nye kommando i Nuuk, idet flytningen fra Grønnedal tilgodeser længe nærede ønsker om bedre integration i det grønlandske samfund, nemmere adgang til vore primære samarbejdspartnere og bedre muligheder for mødedeltagelse både i og udenfor Grønland.