[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Et nyt minerydningskoncept er ved at blive udviklet af Søværnets Operative Kommando (SOK) og Forsvarets Materieltjeneste (FMT). Det er indledningsvis et containerbaseret fleksibelt system, der via kommandomoduler kan styres enten fra land eller et skib afhængig af situationen. Det bliver kaldt en modulær MCM (Mine Counter Measures) kapacitet.

Nu var tiden så kommet til at få testet de to overfladedroner, SALTHOLM og HIRSHOLM, der skal bruges i det nye koncept. Testen skulle bevise, om de kunne holde til de kraftige sprængninger, arbejdet kræver.

Se video på forsvarskanalen om testen

Forventet succes
Selvom de endelige resultater endnu ikke forelægger, ser testen ud til at være en succes.

- Resultaterne skal lige ”nikkes af hele vejen rundt”, men umiddelbart gik det rigtig godt. Det er jo lidt en milepæl i det her projekt, at vi nu, om alt går vel, snart har en tilladelse til at bruge skibene. Så det er en bekræftelse af det, vi havde forventet: Skibene er, efter en større ombygning der stadig er i gang, næsten klar til brug, forklarer FMT projektleder for det nye minerydningskoncept, kaptajnløjtnant Martin Stechmann.

De store sprængladninger blev lagt af dykkere fra Frømandskorpsets minedykkere. Det hele foregik i et øvelsesområde nord for Hundested. Efter hver af de tre sprængninger blev alle sensorerne på skibet kontrolleret.

- Vi var rundt i skibet og aflæse forskellige sensorer, som FMT havde monteret, der skulle bruges til at måle effekten af sprængningerne. Vi kontrollerede også skibet visuelt bagefter, for at se om vi kunne finde nogle uregelmæssigheder. Men det hele var, som det skulle være, fortæller kaptajnløjtnant Mette Stab-Nielsen, der er chef for MCM Danmark.

Skibene er nu delvist ombygget og arbejdet kan fortsætte fremadrettet af FMT, der har fået bekræftet, at sikkerheden er i orden for personellet, og at skibene kan bruges operativt.

Løbende forbedringer
Der vil fortsat komme forbedringer af skibet og dets komponenter. Det næste års tid skal gå med at implementere flere løsninger og systemer. De skal så også afprøves og testes løbende.

- Det er et lykkeligt resultat, at det hele gik som forventet. Nu kom vi et stort skridt nærmere med, at få de her MCM-moduler operative. Men vi skal lige huske, at alle resultater skal endelig godkendes, inden det helt falder på plads. Alt tyder dog på en stor succes, fortæller Martin Stechmann.

Det er planen at SALTHOLM og HIRSHOLM er operative med alt det nye MCM udstyr fra slutningen af 2013.