[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Med tilbuddet får kommunerne hjælp til at styrke jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor veteranerne, så det sikres, at arbejdsledige eller sygemeldte veteraner modtager den bedst mulige støtte med henblik på at komme i beskæftigelse.

Læs hele artiklen