[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hånddyppede julelys og lilla ble er måske det de fleste normalt forbinder med yoga og meditation, men på Hærens Officersskole har den skare af erfarne lærere og inviterede ressourcepersoner, som har deltaget i projektet vist, at de mentale øvelser også går fint i tråd med maskingevær og kevlar hjelm.

”Det giver en mental spændstighed, der også kan bruges i kampsituationer. Hvis man er under beskydning, kan man nemmere mentalt lukke faren ude og fokusere på at løse opgaven,” siger major Jakob Rømer Barfod, der er chef for faggruppe ledelse på Hærens Officersskole.


Færre overspringshandlinger, mere fokus og koncentration
Mindfulness er en teknik, en tilstand og nærmest en livsstil. Det er en mental træningsform, der styrker opmærksomheden og rent fysisk påvirker centralnervesystemet. Gennem eksempelvis meditation træner mindfulness blandt andet hjernen til at udvikle en stærkere koncentrations- og fokuseringsevne og forbedrer kontrollen over ens tankemønstre og følelser. Alt sammen ting som kan forbedre præstationerne hos en moderne leder.

”Konkret kan jeg mærke, at det giver mere overskud i hverdagen. Jeg er blevet bedre til håndtere og minimere overspringshandlinger og til at lukke forstyrrende elementer ude, når jeg skal have lavet opgave færdig,” siger Jakob Rømer Barfod.


Forbedring på op til 34 procent
Initiativtagerne iværksatte for ca. to år siden projektet med det formål at få testet mindfulness teknikkerne som forberedelse til internationale missioner og forebyggelse af stress. Der blev også fundet stor inspiration i elite-sportsverdenen, der i massevis af år har brugt mentaltræning som effektivt middel til at forbedre præstationerne. Der kan drages en parallel mellem den professionelle idræt og de ”militære atleter”, som forsvaret uddanner.

I USA er mindfulness-værktøjerne en del af officersuddannelsen under Center For Enhanced Performance på West Point.

I dag er mindfulness med i officersskolens kompetenceudviklingsstrategi, og lærerne kan komme på kursus på frivillig basis. Der er tale om civile kurser i Mindful Leadership Efficiency, hvor officerer og erhvervsledere sidder side om side og styrker den mentale kontrol gennem yogaøvelser og forbedret åndedrætsteknik.

I alt har ca. 30 officerer og en række andre ressourcepersoner gennemgået forløbet, og før- og eftermålinger viser, at de blandt andet har forbedret deres koncentrationsevne med 34 procent. En evaluering baseret på spørgeskemaer har vist klare forbedringer på en række parametre:

  • Større følelsesmæssig robusthed – evnen til at blive mindre negativt påvirket af oplevelser og andres opfattelser
  • Større følelsesmæssig kontrol – evnen til at kontrollere sine følelsesudbrud ved at genkende sine følelser, men være i stand til at vælge hvordan man vil reagere på dem
  • Præstationsklarhed – evnen til at sætte sig op, mentalt og følelsesmæssigt, til en krævende situation
  • Større effektivitet – evnen til at løse opgaver med minimum spild og mindst mulige indsats
  • Mere nærvær – evnen til at være mentalt, følelsesmæssigt tilstede i det fysiske nu
  • Selvindsigt – evnen til at kende sig selv, sine reaktionsmønstre og præferencer

 

Ifølge en af initiativtagerne til pilotprojektet, major Henrik Tams Gildberg, skal det naturligvis understreges, at udbyttet er proportionalt med indsatsen. Jo mere træning, jo større udbytte. Det kræver ifølge Henrik Tams Gildberg minimum 15 minutters daglig meditation at opnå en god og stabil grundform. Opfølgende interviews med deltagere har vist, at en tredjedel mediterer fast, en tredjedel engang imellem, mens den sidste tredjedel ikke bruger det.