[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvaret ydede i 2011 en betydelig operativ indsats nationalt og i verdens brændpunkter, og samtidig kom forsvaret i 2011 ud med et overskud på 1.195 mio. kr. Årets overskud er blandt andet opnået ved en fortsat udvikling af den stramme økonomiske styring, der blev iværksat i 2009.  Efter fradrag af udskudte projekter mv. er årets resultat ca. 0,6 mia.kr., der således udgør den egentlige besparelse.

Det positive økonomiske resultat er opnået, samtidig med at forsvaret har opretholdt og styrket det operative aktivitetsniveau igennem hele 2011.

På baggrund af årets mindreforbrug er der skabt balance i forsvarets samlede økonomi for forligsperioden 2010-2014.

Det er tilfredsstillende, at årets mindreforbrug er opnået i en periode, hvor alle tre værn var indsat i internationale operationer samtidigt med at de nationale opgaver og forpligtelser blev løst. Forsvaret vurderer, at indsatsen i henholdsvis Afghanistan, ved Afrikas Horn, Kosovo, Libanon, Libyen og Irak samt i de mindre FN-missioner er gennemført med et tilfredsstillende resultat.

- Jeg kan med tilfredshed konstatere, at forsvarets stramme styring også i 2011 har haft en positiv indflydelse på forsvarets økonomi. Det har været et omfattende og krævende arbejde, som kun er lykkedes takket været en målrettet indsats. Mindreforbruget viser samtidigt, at forsvaret leverer en effektiv styring og kontrol af det økonomiske forbrug på trods af uventede opgaver som for eksempel forsvarets hurtige udrykning i forbindelse med missionen i Libyen samt forlængelsen af Esbern Snares indsats mod pirateri i farvandet ud for Somalia, siger forsvarschef, general Peter Bartram.

Læs Forsvarskommandoens Årsrapport for 2011 her