[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Henriette Bech, Forsvarets Hovedredaktion

Formålet med den missionsforberedende uddannelse (MISU) i Kattegat er at forberede skibet, besætning og specialenheder fra søværnet, flyvevåbnet og hæren, bedst muligt til at bekæmpe pirater i operation Ocean Shield i operationsområdet i Adenbugten og i det Indiske Ocean.

Fregatten Iver Huitfeldts faste besætning på 101 mand, suppleres med cirka 50 mand fordelt på blandt andet frømænd, sprængstofseksperter (assault EOD) og militærtpoliti (MP). Flyvevåbnets Lynx-helikopter med besætning og teknikere flyver fra skibet, og hærens efterretningsfolk (INTEL) indhenter oplysninger på flere niveauer.
Øget sanitetsberedskab, tolke og en militærjurist har ligeledes centrale roller i opgaveløsningen. Derudover er der specialerne i den faste besætning, som er nødvendige for at gennemføre operationer, som kan forebygge og stoppe pirateri i Adenbugten og i det Indiske Ocean.

Specialister i tæt samarbejde
Skibets eget bordinghold sammensættes af den faste besætning, som varetager flere funktioner.

- Besætningens kompetencer på Iver Huitfeldt og de andre danske krigsskibe, som har sejlet i farvandet ved Somalia, er superoptimeret. Der findes ikke én person om bord, som ikke varetager flere funktioner. På lignende skibe i
andre lande har man typisk 50-100 procent flere besætningsmedlemmer til at varetage de samme funktioner. For eksempel er kokken også på bordingholdet, og kabysgasten har opgaver ved helikopteren, når den skal indsættes. Fordelene er også, at det giver besætningen større indblik i skibets drift, og vi bliver dermed bedre til, samlet set, at løse opgaverne, siger chefen på Iver Huitfeldt, kommandørkaptajn Kristian Haumann.Det kræver god ledelse at få succes med at samle så mange specialer, samt at forberede den faste besætning på at åbne lugerne for yderligere 50 specialister. God ledelse og forståelse for indbyrdes kompetencer er der også brug for, når selve missionsuddannelsen er i gang. Udover at træne forskellige scenarier med diverse typer af piratbåde og uskyldige fiskerbåde, med og uden pirater og gidsler, trænes der også kommando og kontrol af både skib og
specialenheder. Man eksperimenterer med forbedringer af enhedernes kommando- og kontrolsystemer. En spilledelse fra 2. Eskadre har nøje udtænkt og planlagt forskellige scenarier, som er baseret på autentiske hændelser og forløb på tidligere specialoperationer ved Somalia.

Operationerne/øvelserne gennemføres som var det virkelige operationer i
direkte aktioner, og de forskellige scenarier er derfor helt ukendte for ledelsen, specialenhederne og besætningen.

- Vi har opbygget en rigtig god samlet pakke med værnssamarbejde på højt niveau. Vi er i virkeligheden alle støtteelementer for hinanden, for overhovedet at kunne udføre antipiratoperationer både med støtteskibene Absalon og Esbern Snare, samt nu de nye effektive fregatter. De specialenheder, som deltager samt de regler for magtanvendelse som vi medbringer, er simpelthen uovertrufne. Vi er i superligaen med det bidrag vi bringer, siger Kristian Haumann.

På aktion i Kattegat
Når helikopteren letter fra fregatten, er besætningen typisk de første, som får øjne på målet. Dette suppleres af de informationer, man får fra skibets radar, og de efterretninger man har fået i INTEL. Helikopteren rekognoscerer
sammen med Frømandskorpsets finskytte, som fotograferer målet og eventuelle aktiviteter, ligesom helikopteren også sikrer med finskytte under selve bordingaktionen. Frømændene er operationens knyttede næve, og de indsættes såfremt det vurderes, at der er mistanke om formodede pirater med våben. Frømændene border piratskibet med en assault EOD. De sikrer skibet og piraterne, og de yder førstehjælp til eventuelt sårede og gidsler.
MP ankommer derefter, og overtager ledelsen på piratskibet, som nu bliver behandlet som et gerningssted, med de undersøgelser det kræver.
Iver Huitfeldts eget bordinghold sørger for transport af pirater og eventuelle gidsler og våben tilbage til fregatten. Bordingholdet deltager ligeledes i eskortering og visitering af pirater om bord på Iver Huitfeldt. Der vil de tilbageholdte pirater blive lægeundersøgt og udspurgt af MP jævnfør de gældende regler.- Vi har lært af de tidligere missioner i Adenbugten, hvor vores folk nogle gange er gået i deciderede baghold. Det forsøger vi at forebygge ved at ændre procedurer med henblik på at øge sikkerheden. Det kan gøres på flere måder,
og en af dem er at anvende fregatten på nye måder for at øge presset på piraterne. Anvendelse af tolke har her også stor betydning. Det er vigtigt, at være klar til at bruge rigtig god tid for at skabe en så sikker situation for
alle parter som muligt. I sidste ende kan det blive nødvendigt at placere præcisionsskud på udvalgte områder på piratskibet, eller på de småbåde, de kan have på slæb. Så kan de ikke bruges til at borde andre skibe. Alle disse
overvejelser foregår i et tæt samarbejde med Iver Huitfeldts command team. Formålet er at forhindre, at pirater udfører pirateri, siger Frømandskorpsets indsatsleder, P.Q.

WHAM
Iver Huitfeldts eget bordinghold udfører også Maritime Security Approach (MSA) – også kaldet WHAM- indsatser (Winning Hearts and Minds), hvor de besøger fiskere på deres skibe, og hører nyt om deres situation samt evt.
hjælper dem med frisk drikkevand eller andet de måtte have brug for. På den måde prøver holdet at skabe et tillidsforhold til fiskerne, også med henblik på at modtage oplysninger. I de tilfælde er det ligeledes oplysninger fra radar, INTEL samt helikopterens indsamlede oplysninger, som baner vejen for et eventuelt MSA-besøg.

Da det ikke er hver eneste dag Iver Huitfeldt støder på pirater og fiskere i deres tid i Adenbugten, bruges tiden på konstant at udvikle og øve procedurer og træne indsatser med forskellige scenarier. Derudover gælder det også om, at specialenhederne og besætningen holder sig i god fysisk form.

Fakta
• Finskytten (SNIPER) er en særligt uddannet og udrustet geværskytte og patruljemand. Neutralisering af særlige mål, efter lang tids forudgående observation og entydig målidentifikation ud til minimum 1000 meter. Specialskytten kan indsættes selvstændigt.
• Assault EOD – Explosive Ordnance Disposal, er en specialuddannet sprængstofsekspert med blandt andet improviserede sprængladninger/bomber som speciale. Assault EOD er trænet til indsættelse på specialoperationer.