[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Henriette Bech, Forsvarets Hovedredaktion

Haderslev Kommune vil gerne hædre de danske soldater, der yder en stor indsats. Byens borgmester Jens Christian Gjesing beskriver den helt særlige sammenhæng, der er mellem forsvaret og civilsamfundet også i Haderslev Kommune. Det forhold bunder i, at garnisonen altid har spillet en stor rolle for lokalsamfundet, og han siger

- Hver fredag marcherer Haderslev kasernes musikkorps gennem byen for fuld musik, og de stopper foran domkirken og spiller 3 numre. Imens går løjtnanten ind i kirken og vender et mindeblad for de faldne soldater fra Haderslev Kaserne.

Også til hjemkomstparaden på fredag vil musikkorpset spille i paraden, siger borgmesteren og fortsætter

- Omkring halvdelen af de hjemvendte soldater bor i Haderslev, og de er en del af vores lokalsamfund. Jeg synes, at vi skal vise respekt for soldaterne, og det pres de pårørende også har været udsat for.

Haderslev Kommune er stolt af sine borgere, og det engagement som de yder. Telegrafsoldaternes indsats har gjort en stor forskel, og det er byen stolt af.

Deployable Communication Module Company er hjemvendt efter en høj-teknisk mission i Kandahar Air Field Signal Support Group (KSSG). holdet var indsat på Kandahar Air Field, under dansk ledelse, sammen med 12 soldater fra andre NATO-lande, Tyskland, England og Belgien. Derudover indgik ca. 20 civile NATO-ansatte på opgaven.

KSSG varetager en lang række opgaver, herunder som støtte for NATO’s hovedkvarter i Kabul og lokalt som støtte til chefen på luftbasen. Holdet vedligeholder flere satellitforbindelser, løser IT sikkerhedsopgaver, vedligeholder og udbygger kabelforbindelser og yder teknisk støtte til de mange lokale brugere. Derudover oplevede holdet på denne udsendelse at blive indsat i Herat, ca. 500 km nordvest for Kandahar. Et lokalt NATO-ledet operativt rådgivningsteam (OMLT) havde behov for at blive forstærket med satellit, sikker telefon og sikker computerkapacitet. Også denne opgave blev løst til alles tilfredshed.