[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

På lørdag åbner FN Museet barakdørene for besøgene. Ud over den faste udstilling, byder museet i denne sæson på en helt ny satellitudstilling i barak H3 med titlen ´Forsvaret i dag´ og helt nye udstillinger om missionerne i Libanon, Libyen og en særudstilling om 15-året for OSCE missionen i Albanien.

- Satellitudstillingen i barak H3 fortæller om hele perioden, hvor Danmark havde soldater i Irak placeret i Basrahprovinsen og de danske soldater i Afghanistan fra 2006, hvor de første danske soldater kom til Helmandprovinsen, siger formand for FN Museet Per Amnitzbøl Rasmussen.Den 80 kvadratmeter store plancheudstilling er blevet til i samarbejde med Hjemmeværnsmuseet, der har lagt lokaler til.
 
- Her er det planen at udbygge udstillingen med de missioner, som forsvaret og Hjemmeværnet har til fælles, nemlig bevogtningsenhederne i Afghanistan og Kosovo. Senere skal også Brigadesamlingen placeres i barak H3, siger Per Amnitzbøl Rasmussen.

På selve FN Museet i barak 46, handler årets nyheder om FN missionen i Libanon, hvor Danmark igennem de sidste fem år har haft soldater udstationeret. Nyest bliver hjørnet med indsatsen i Libyen, hvor Flyvevåbnets meget omtalte F-16 fly har opereret.

På den historiske side markeres 15-året for udsendelse af danske soldater til Albanien. Missionen Albania Forca Multinationale Protectione (AFMP) havde 58 danske soldater, der kørte patrulje i det centrale Albanien, under præsidentvalget i 1997. Det er årets særudstilling.