[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg Forsvarets Hovedredaktion

De skadede soldater, der hver torsdag spiller bold på rullebrædder på Center for Idræt på Svanemøllens Kaserne som et led i deres genoptræning, måtte i går udsætte træningen en god halv time. Men anledningen var glædelig. Inden de kunne komme i gang med at træne, skulle soldaterne have overrakt en stor check på kr. 51.000. Det var overskuddet fra dette års Kastelsløb. Checken blev overrakt til soldaterne af en af løbets arrangører, Ole Frandsen.

- Det har fra starten været vigtigt for os at finde et projekt, der havde noget med skadede soldater at gøre. De har ydet en kæmpe indsats for Danmark, og vi vil gerne give noget igen. Det her er projekt er supergodt, siger Ole Frandsen.

Træningen på Center for Idræt er en del af samarbejdet mellem Rigshospitalets genoptræningscenter og Danmarks Idræts-Forbunds Soldaterprojekt. De 51.000 kroner skal bruges til videreudvikling af de rullebrædder, som soldaterne bruger, når de spiller bold og til en udviklingsweekend for hele gruppen af skadede soldater.

- Vi træner her i København, fordi koncentrationen af skadede soldater er størst her. Men det udelukker naturligvis mange af geografiske årsager. Derfor er det planen, at vi vil lave en udviklingsweekend i begyndelsen af 2013, hvor vi inviterer hele gruppen af skadede soldater – det er over 50 – og betaler transport, indkvartering, foredragsholdere og så videre. Vi er rigtigt glade for pengene, fordi det sætter fokus på projektet og viser, at andre mennesker tænker på os. Og fordi det giver os mulighed for at lave nogle ekstraordinære ting, som ikke er en del af projektet, forklarer fysioterapeut Christian Olsen fra Rigshospitalets Genoptræningscenter.

Overrækkelsen af pengene blev blandt andet overværet af økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager. Hun deltog som repræsentant for deltagerne i Kastelsløbet.

-Ud over at det er fedt at løbe, så giver det mening, at der bliver skabt et overskud, som går til et projekt som det her. Det er en brillant ide, siger Margrethe Vestager.- Det betyder meget for os at vide, at det ikke kun er politikerne, men også private virksomheder og mennesker, som dem, der står bag løbet, der tænker på os. Og så giver det os mulighed for at udvikle de redskaber, som vi bruger til vore sport, siger Christian Richardson, som modtog de 51.000 kr. på vegne af soldaterne.

Kastelløbet vil også i 2013 donere sit overskud til genoptræningen af skadede soldater.