[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jan Schelbech, Forsvarets Hovedredaktion

De somaliske pirater skal holdes i et jerngreb og den regionale indsats mod pirater blandt de østafrikanske stater ved Afrikas Horn ønskes styrket. Midlet er god kommunikation, maritim årvågenhed og uddannelse. Derfor støtter Danmark Djibouti Code of Conduct Trustfund med 3.190.000 kr. fra Freds- og Stabiliseringsfonden som bygger på et tværministerielt samarbejde mellem bl.a. Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og Forsvarskommandoen.

Det er FN’s internationale maritime organisation (IMO) der står bag Djibouti Code of Conduct. Aftalen skal sikre kapacitetsopbygning og deling af informationer om piratvirksomhed blandt de 19. lande i Østafrika, der har tilsluttet sig aftalen og det er den første maritime samarbejdsaftale i regionen.Det er forsvaret, der har søsat den danske del af projektet og pengene skal blandt andet anvendes til at bygge et VHF-radio-netværk med udgangspunkt i Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) i Mombasa i Kenya. 

Projektet skal sikre radiodækning i de kystnære områder. De fleste mindre handelsfartøjer, fiskerbåde, lystfartøjer og feriesteder i området har adgang til VHF radioer. Problemet er blot, at de fleste medlemslande ikke har en ordentlig radiodækning cirka 40-90 kilometer fra kysten. Og der er dermed svært at melde om piratoverfald, mistanke om piratvirksomhed eller skibe i havsnød. Det vil det nye radionetværk ændre på.

Piratvogtere
Samtidigt skal der etableres en webportal for kystovervågning. Begge projekter skal skabe en større bevidsthed om sikkerhed til søs. Planen er, at webportalen skal mobilisere lokalsamfund og almindelig mennesker til at indrapportere hændelser til søs og på land, der kan relatere til piratvirksomhed ved hjælp af sms, e-mail eller mikroblogging på Internettet.

- Behovet er stort. Indsatsen vil bidrage til en større årvågenhed og maritim bevidsthed blandt de østafrikanske stater. Jo bedre de bliver til at overvåge farvandene – jo bedre bliver de også til at lave en aktiv indsats mod pirater, siger orlogskaptajn Jens Wenzel Kristoffersen fra Forsvarskommandoens Afdeling for Internationalt Sikkerhedssamarbejde.

Faktisk kan initiativet godt sammenlignes med søværnets havmiljøvogterkampagne i Danmark, hvor folk på havet kan indrapportere olieforureninger til Søværnets Operative Kommando. Det er et vigtigt supplement til forsvarets egen overvågning af de danske farvande.Danmark støtter også Djibouti Regional Training Centre, der tilbyder maritim uddannelse og træning af besætningsmedlemmer og fartøjschefer, der skal gøre dem i stand til at udføre kystvagtsopgaver på havet. Her skal det danske bidrag anvendes til at indkøbe virtuelle maritime træningssimulatorer på PC.

Med pengene fra Freds- og Stabiliseringsfonden er Danmark nu andenstørste bidragsyder til Djibouti Code of Conduct.