[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinter Forsvarets Hovedredaktion

Per Svarre er major og sagsbehandler i Expeditionary Air Staff og var torsdag mødt op til mødet med ministeren på Flyvestation Karup. Han oplevede ministeren som afslappet og ærlig.

Fredagens første møde foregik på Marinestation Købehavn på Holmen. Repræsentanter fra bl.a. Forsvarets Materieltjeneste og Forsvarets Personeltjeneste stillede spørgsmål om de kommende nedskæringer, men for kontorchef Grith Sand Poulsen gjaldt interessen først og fremmest den bebudede nedlæggelse af Forsvarskommandoen. Noget konkret om nedlæggelsen kunne ministeren dog ikke afsløre. 

For Johnny Jaque, chefsergent og depotleder i Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Korsør gjaldt interessen også fremtiden for den lokale flådestation. Den ville han gerne have fået lidt mere at vide om og om søværnets fremtid.

Til daglig koordinerer overkonstabel Thomas Jensen personellets rejser ud og hjem fra internationale missioner. Arbejdsbyrden som PAX-koordinator afhænger naturligvis af, hvor mange soldater Danmark har udsendt, så Thomas Jensen var særlig interesseret i ministerens holdning til fremtidens missioner.

Se de fire indslag på www.forsvarskanalen.dk.