[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarets Hovedredaktion


Regeringen har godkendt udsendelse af det næste danske bidrag til NATO’s Operation Ocean Shield, der skal beskytte den civile skibsfart mod piratangreb ved Afrikas Horn. Bidraget kommer til at bestå af et krigsskib – enten et støtteskib af Absalon-klassen eller en fregat af Iver Huitfeldt-klassen. Skibet skal deltage i Operation Ocean Shield fra oktober og omkring seks måneder frem.  Desuden udsender forsvaret et challengerfly, som skal overvåge området omkring Afrikas Horn og gøre det endnu sværere for piraterne at operere. Flyet bliver udsendt i august og vender hjem igen i oktober.

Siden september 2008 har Danmark med jævne mellemrum haft et skib af Absalon-klassen til at patruljere ved Afrikas Horn til støtte for den internationale indsats mod pirateri.
Læs mere om antipiratoperationerne her.

Sidste år i december støttede Danmark for første gang operationen med overvågning fra luften. Et challengerfly med base på Seychellerne fløj missioner i operationsområdet ved Afrikas Horn.
Læs mere om flyvevåbnets deltagelse i operation Ocean Shield her.