[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kilde: Forsvarets Materieltjeneste

Formålet med planen er at sikre, at der er helikoptere til rådighed til både SAR-opgaver og til en mulig indsættelse af EH-101 helikoptere i troppetransportrollen i internationale missioner.

FMT har i forbindelse med almindelig vedligeholdelseseftersyn fundet revner i ”diffuser vane”, afskalning af ”impeller shroud coating”, tilstoppede kølehuller og revner i forbrændingskamret på 11 motorer til EH-101 helikopterne. Motorerne er produceret af det fransk/britiske selskab, Rolls Royce Turbomeca (RRTM).

Efter problemet blev konstateret, har FMT været til møde med RRTM den 13. april i Rolls-Royce hovedkvarter i Bristol i England. Her blev de grundlæggende årsager til uregelmæssighederne diskuteret, hvorefter der blev udviklet en genopretningsplan.

Genopretningsplan
- Som en af FMT’s strategiske partnere inden for industri, så har RRTM igangsat en omfattende støtteplan for at afhjælpe et problem, der er blevet identificeret i nogle af de RTM322 motorer, som findes i det danske flyvevåbens EH-101 helikopterflåde. Vi vil arbejde tæt sammen med FMT for at øge tilgængeligheden af RTM322 motorer, så flyvevåbnet kan understøtte nuværende og fremtidige opgaver, sagde Francis Kearney, talsmand for RRTM, efter mødet.

RRTM er i gang med at undersøge de grundlæggende årsager til problemerne, så man får et overblik over de potentielle konsekvenser for flåden af motorer.

Derudover er der blevet udarbejdet en genopretningsplan, der betyder, at FMT inspicerer de øvrige danske motor, imens RRTM opretter en hurtigt arbejdende reparationslinje, der skal udbedre fejlene på de berørte motorer så hurtigt som muligt.

Den endelige genopretningsplan vil blive udviklet i løbet af maj 2012, når FMT har inspiceret de resterende motorer.

Umiddelbare konsekvenser
Selvom den endelige analyse ikke er afsluttet, så vurderer FMT, at revnerne ikke giver flyvesikkerhedsmæssige problemer, så længe sikkerhedsforskrifterne bliver fulgt.

Hver af de EH-101 helikoptere bruger tre motorer, og fordi beholdningen af reservemotorer er brugt op, så betyder det, at FMT for øjeblikket kun kan understøtte ti af de 14 helikoptere.

Da FMT endnu ikke kender den fulde konsekvens af problemerne, så har man rådet Flyvertaktisk Kommando til at begrænse brugen af EH-101 helikopteren.

Det er endnu ikke klarlagt, hvad den økonomiske konsekvens bliver af at reparere motorerne.

Potentiel konsekvens
Selvom det skadede antal motorer reducerer antallet af operative helikoptere, så har motorproblemerne på nuværende tidspunkt ingen indvirkning på redningshelikopterberedskabet.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at foretage en nærmere vurdering af, hvorvidt motorskaderne vil få indflydelse på opbygning af EH-101 helikopteren til troppetransportrollen. Det er forsvarets forventning, at en vurdering heraf vil kunne foreligge i slutning af maj måned.

- Selv om jeg hellere ville have været uden denne udfordring, så er jeg glad for, at RRTM har taget deres del af ansvaret og er klar til at arbejde sammen med os om at løse problemet siger chefen for FMT, generalløjtnant Per Pugholm Olsen.

Ud over Danmark så benytter Japan, Portugal og Storbritannien RTM322 motorer i deres EH-101 helikoptere, ligesom motoren sidder i andre helikoptertyper.