[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarets Hovedredaktion

Det var en efter årstiden meget hård storm der ramte Færøerne, da resterne af Hurricane ”Kirk” passerede området med vindstød af orkanstyrke på helt op til 42 sekundmeter. Det polske sejlskib med 10 ombord befandt sig ca. 100 sømil vest for Suderø, da orkanen bragte sejlsibet i havsnød. Masten knækkede og tre af de ombordværende blev kvæstede, den ene alvorligt.

Færøernes Kommando og Søværnet ydede støtte til den krævende og modige færøske redningsaktion. Inspektionsskibet Hvidbjørnen modtog nødmelding kl. 09.04 og satte straks ud fra Færøerne for at vurdere mulighederne for at yde assistance.
Mødet med orkanen blev dog meget ubehagelig, fortæller chefen, kommandørkaptajn Ulf M. Berthelsen.
-Så snart Hvidbjørnen kom ud af øernes læ, blev skibet ramt af en kæmpestor bølge, som slog ind over forskibet og ødelagte vinduesviskerne på broen 13 meter over vandlinjen. Stormen betød, at det ville tage ca. 10 timer at nå ud til sejlskibet, hvorfor Hvidbjørnen i stedet valgte at afsende sin lynx-helikopter med en redningssvømmer ombord mod havaristen.  Vi returnerede derfor mod Færøerne, hvor det lykkedes at finde tilstrækkeligt læ til, at helikopteren kunne lette.Imens fortsatte det færøske redningsskib Brimil mod havaristen i den hårde sø.

-Med vindstød op til 42 meter i sekundet og den resulterende meget voldsomme sø måtte vi erkende, at det ikke var muligt at hoiste sejlerne op i helikopteren. På trods af det hårde vejr forblev helikopteren i området, indtil den blev afløst af to færøske helikoptere, som i turnus hang over sejlskibet og overvågede situationen, slutter chefen på Hvidbjørnen.Først sidst på eftermiddagen ankom det færøske inspektions- og redningsskib BRIMIL til området hvor det nødstedte sejlskib drev rundt.  Søen havde på det tidspunkt lagt sig så meget, at det var forsvarligt at sætte en gummibåd i vandet. Hvidbjørnens lynx-helikopter blev igen sendt ud til området med en redningssvømmer ombord for at fungere som ”sikkerhedsnet” under evakueringen af sejlbådens besætning.

Gummibåden måtte sejle nogle gange frem og tilbage, men det lykkedes at redde alle 10 polske sejlere over på Brimil, som derefter begav sig mod Torshavn. Undervejs blev to sårede evakueret med helikopter og bragt til behandling på Torshavn hospital, mens den tredie alvorligt kvæstedes tilstand var for kritisk til helikoptertransport.

Da Brimil ankom til Torshavn onsdag morgen var den hårdt sårede polske sejler død. De færøske myndigheder ydede krisehjælp til de 9 overlevende sejlere.

Stormen har nu lagt sig, og Hvidbjørnen er løbet ind i Torshavn for at få et par velfortjente dages hvile.