[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Et stort projekt, som handler om at få skabt mere miljørigtige og bæredygtige etablissementer. Både til gavn for klimaet, brugere og for at kunne skrue ned på fremtidens driftsomkostninger. Projektet ’Grønne Etablissementer’ er et af initiativerne under Forsvarets klima – og energistrategi 2012-2015. Miljø- og energiafdelingen ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er projektejer, mens Byggedivisionen varetager projektledelsen.

To fyrtårns-kaserner vil vise vejen
Almegårds Kaserne og Aalborg Kaserner er udpeget som projektets to fyrtårns-kaserner. Og projektet omfatter alle de bygninger og aktiviteter, som i dag findes på de to etablissementer.
De næste måneder bruges på at indsamle faktuelle data om kasernernes nuværende energiforbrug, og gennem dialog med de daglige brugere bliver der skabt et overblik over, hvor på de to kaserner, der for alvor er mulighed for at skabe grønne forbedringer. Som en del af det arbejde afholdes der blandt andet interne seminarer, hvor repræsentanter for både de militære og civile brugere kan komme med deres bud på mulige indsatsområder. Alle input bliver samlet i et stort idékatalog, som bruges i det videre forløb. Her vil der blive arbejdet med at finde de bedste grønne løsninger, som understøtter kasernernes kerneaktiviteter.

Visioner føres ud i livet
Hvad det kommer til at betyde af positive forandringer, vil vi se i løbet af 2013. Det bliver dog ikke kun på Bornholm og i Aalborg, at resultaterne bliver synlige. Gennem hele projektet, vil der blive formidlet viden til forsvarets øvrige etablissementer, så man også her kan gå i en mere miljørigtig og bæredygtig retning.