[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jan Schelbech, Forsvarets Hovedredaktion

979 kvinder valgte at sige ja til at trække i en uniform og blive soldat på forsvarets fire måneders basisuddannelser i 2012. Det er omtrent en fordobling i forhold til sidste år.  I 2011 var andelen af kvinder blandt de værnpligtige soldater på 9,5 procent. I år er antallet af kvindelige soldater steget til 17,9 procent.  Andelen er kvindelige soldater på værnepligtsholdene, der begyndte i august måned var på hele 23 procent.

Tallene skal dog tages med et vist forbehold. I flere år har ventetiden på at aftjene værnepligt været mellem 12 og 18 måneder. Men en ny ordning har siden årsskiftet givet forsvaret mulighed for at lade såkaldt særligt motiverede og egnede værnepligtige springe køen over.

Det har sat ventetiden ned til 6 måneder for kvinder, mænd i særligt god fysisk form og for unge der har søgt en længerevarende uddannelse i forsvaret.

- Vi er i en overgangsperiode lige nu. Jeg kan ikke love, vi når samme fine tal i 2013, men der er ingen tvivl om, at vi er inde i en positiv udvikling for antallet af kvindelige ansøgere til forsvaret, siger oberstløjtnant Frank Bechmann Mathiassen, der er chef for Forsvarets Rekruttering.

Han forventer, at 12-13 procent af de unge soldater på basisuddannelser i 2013 vil være kvinder.

På hård mission

Siden 2005 er antallet af kvindelige ansøgere til forsvarets længerevarende uddannelser steget med cirka et procentpoint pr. år. Mere bemærkelsesværdigt er det dog, at de kvindelige ansøgere til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse er steget markant.

Her er der næsten sket en fordobling af antallet af kvindelige ansøgere med en stigning fra 113 kvindelige soldater i 2011 og til 206 i 2012. Og det er vel at mærke til en uddannelse, der sender soldaterne videre til de hårde opgaver i Afghanistan. En mission, der traditionelt mest appellerer til de unge mænd.

- De unge kvindelige soldater er gode ambassadører for os. Deres positive oplevelser i forsvaret spreder sig som ringe i vandet ud til deres netværk. Jo flere kvinder, der kommer ind til os – jo nemmere bliver det at rekruttere dem, fortæller Frank Bechmann Mathiassen.

  • Kvinder har haft værneret siden 1998 og har kunnet gøre tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår.
  •  Siden 2005 har forsvaret inviteret alle unge kvinder til Forsvarets Dag, der afløste sessionen for alle danske mænd.
  •  Fire gange årligt ved hvert af de 5 rekrutteringscentre holder forsvaret en inspirationsdag særligt for kvinder, hvor de møder andre kvinder, der arbejder og uddanner sig i forsvaret.