[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Martha Madsen, Forsvarets Sundhedstjeneste

I seks måneder har danske læger og sygeplejersker svunget skalpellen på felthospitalet i Camp Bastion i Afghanistan. De har reddet livet og førligheden for utallige soldater af alle nationaliteter såvel som for civile afghanere, og selvom ikke alle kan reddes, har danskerne gjort en så kompetent indsats, at det har afkrævet respekt og ros af englænderne, der driver Camp Bastion.


En pause mellem operationer. Foto: Anita Schlippe Rasmussen

- Der har været stor ros til det danske kirurghold. Jeg vil tillade mig at sige, at vi faktisk godt kan være en lille smule stolte af det danske kirurgholds indsats. Jeg oplevede det jo faktisk ved selvsyn, da jeg besøgte felthospitalet i Camp Bastion i december 2011. Det var her tydeligt, at der var meget stor respekt om det danske kirurgholds faglige kunden, og det var langt hen ad vejen det danske personel, som blev spurgt til råds, når sagerne spidsede til, fortæller generallæge Erik Darre.

Respekten for danskernes kunnen er så stor, at englænderne har bedt Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) udsende næste kirurghold over sommeren 2013 - sommermånederne er nemlig de allertravleste på felthospitalet, hvor der kommer flest sårede gennem operationsstuen, så det er dér, danskernes kompetence er mest nødvendig.

- Nogen bedre anbefaling kan det danske kirurghold vel næppe få, siger generallægen.

Læs mere her

Sårede på slagmarken skal behandles på en helt særlig måde. Det tager et nyt førstehjælpssystem - BATLS - højde for. Se video her