[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kim Vibe Michelsen, Forsvarets Hovedredaktion
Normalt forgår genoptræningen af soldater med krigsskader på Rigshospitalets klinik for Ergo- og fysioterapi sammen med andre patienter, men en gang om ugen tager soldaterne turen ud til Svanemøllens kaserne, hvor de bliver trænet under supervision af fysioterapeuter fra Rigshospitalet. Og det unikke samarbejde har stor effekt, der gavner både soldaterne og de andre patienter på hospitalet.

"Denne model er super fleksibel i forhold til antallet af soldater på Rigshospitalet. Det giver et fantastisk samspil - soldaterne kommer til at drive af energi, og det smitter af på de øvrige patienter," siger Birgit Strange, der er klinikchef for klinikken for ergo- og fysioterapi på Rigshosptalet, til hospitalets medarbejderblad.

International interesse
I 2010 modtog hospitalet en donation fra Soldaterlegatet. Det gjorde, at Rigshospitalet fik mulighed for at ansætte en ekstra fysioterapeut og få bedre træningsudstyr til genoptræningen.

Sammenholdt med onsdagstræningen på Svanemøllens kaserne har det haft en positiv effekt, der har vakt genklang på internationale medicinske kongresser, hvor flere lande har været meget interesserede i den danske model. Og ifølge Generallægen er det ikke så underligt.

"På den her måde har vi fået en slags genoptræningens formel 1 - fysioterapien videreudvikles, og det kommer de øvrige patienter til gode, siger generallæge Erik Darre, der er chef for Forsvarets Sundhedstjeneste.

Du kan læse mere om samarbejdet her