[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Arne Bach Nielsen, ACW


Den mobile radarenhed med navnet Mobile Air Control Centre, eller i daglig tale MACC, har siden marts arbejdet med luftoperationer i det nordlige Afghanistan. Missionen er foreløbig sat indtil udgangen af februar 2013. Det er første gang, at MACC er udsendt, og trods planlægning og træning vil der altid opstå uforudsete problemer i et fremmed miljø.

Den langtrækkende TPS-radar og det tilhørende operationscenter er opstillet på basen Mazar-e-Sharif i Nordafghanistan. Omkring 170 kilometer mod øst ved Kunduz har danskerne opstillet og bemandet en mindre kortrækkende radar samt en radiosite. I nogenlunde samme afstand mod vest på en base ved byen Maimaneh er en amerikansk civil radar, der ellers kun er til brug for civil luftrumskontrol, en såkaldt Air Traffic Control-radar, integreret med MACC’s operationscenter.
 
- Sidstnævnte radar var fra starten slet ikke integreret i radardækningen af det nordlige Afghanistan, men vores kreative teknikere fik programmeret udstyret til at kunne håndtere denne type radar. Nu kan operatørerne også følge og kontrollere flytrafikken langt ude vestpå, fortæller seniorsergent Lars Røn fra MACC’s tekniske kontrolcenter.

Teknikerne har ansvar for et bjerg af systemer, og manuelt tilsyn af disse kræver kæmpe ressourcer, hvis ikke der er et overvågningssystem til rådighed.
Takket være kreative kræfter i MACC har man udviklet et system, så man i det tekniske kontrolcenter blandt andet kan aflæse temperaturen i radarerne og generatorerne. Bliver et stykke udstyr for varmt, eller går der en alarm, reagerer teknikerne, inden varmen forårsager fejl på udstyret. Systemet sladrer også, eksempelvis hvis radioudstyret i Maimaneh mister strømtilførsel.

Varmen giver sved på panden
Varmen er den store udfordring i Afghanistan på denne årstid. Ikke blot for personellet, men også for meget af udstyret. Aircondition klarer det indendørs, men man er nødt til at gøre noget for, at grejet udenfor ikke får solstik. For eksempel sveder den kortrækkende radar gevaldigt under den skarpe ørkensol. For at nedbringe temperaturen fandt man på at male den hvid. Det resulterede i, at temperaturen indeni faldt 5 grader, og dermed sikrer malingen netop det fald i temperaturen, der gør det muligt at operere under de aktuelle forhold.

Integration af taktiske satellitforbindelser og et amerikansk krypteret netværkssystem i operationscontainere tæller også på listen over de løsninger, som teknikerne fra MACC har arbejdet sig frem til. At være koblet på dette net er alfa og omega inden for luftrumsoperationer i Afghanistan.

I den mere lavpraktiske ende har soldaterne fundet en varm container, hvor vandtankene, der ellers frøs til is om vinteren, nu er blevet placeret. Omvendt i det varme vejr bliver tankene kølet ned af et kølesystem.
 
Flagermusen indgår i MACC’s logo, idet radarbølgerne reflekteres af flyene, på samme måde som det flyvende pattedyr orienterer sig ved hjælp af ekkoet fra sine egne skrig. Tegneseriefiguren Batmans ånd er således altid til stede blandt enhedens medarbejdere. Det afspejles sågar i lagerstyringen. Alle rum mellem containerne i operationsområdet er navngivet med Batman-temaer, for eksempel Joker Alley, og anvendes til stedangivelse i DeMars lagerstyring.

Og listen over andre lignende gør-det-selv-løsninger er endnu længere.
- Det kan lade sig gøre, fordi vi er bredt anvendelige håndværkere og kan tænke ud af boksen og ikke kun inden for vores respektive fag. Men MACC’s teknikere stopper ikke her. De forsøger til stadighed at optimere ting, som ellers er erklæret ’godt nok’. Det er og har altid været pionér-kultur i MACC, siger Lars Røn.