[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Som en del af projektet er det eksempelvis blevet undersøgt, hvordan en udsendelse påvirker den enkelte veteran og dennes nærmeste nu og senere i livet, f.eks. ved undersøgelse af sociale forhold, uddannelse, familieliv, skilsmisser, tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomi, kriminalitet og her i seneste rapport psykologiske sundhedsforhold. Undersøgelsen bygger primært på registerdata.

Projektet har afstedkommet i alt seks rapporter, og den sidste ”Danske hjemvendte soldater – Soldaternes sundhedsprofil før og efter en udsendelse” er offentliggjort den 19. september 2012. Rapporten præsenteres som en integreret del af det samlede projekt på en forskningskonference arrangeret af Soldaterlegatet og SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) 9. oktober 2012.

Den sidste rapport omhandler undersøgelse af soldaternes medicineringsmønster vedrørende receptpligtig medicin til behandling af psykiske sygdomme, psykisk relaterede diagnoser, dødelighed, samt indlæggelsesmønster og kontakt til læge og speciallæge.

Af konklusionerne kan man blandt andet udlede, at de danske veteraner - til trods for en stigning i de psykiske men som følge af udsendelser - generelt set klarer sig godt i forhold til en sammenlignelig kontrolgruppe. De udsendte har generelt færre diagnoser og kontakter til det psykiatriske sundhedssystem, og der er færre, der køber medicin mod psykiske sygdomme eller har været i stofmisbrugsbehandling. Der er tale om, at 17 % af de udsendte figurerer i den statistik. Dette tal skal holdes op mod en kontrolgruppe af mænd, der er erklæret egnet ved Forsvarets Dag, hvor der er tale om 19 %, der er registreret med en psykisk diagnose, køb af medicin mod psykiske sygdomme, eller har været i behandling for stofmisbrug. Det væsentlige er naturligvis, at den mindre gruppe af veteraner får den særlige støtte, som de måtte have behov for.

Forsvarets mål er, at vi bliver stadig bedre til at håndtere eller i bedste fald helt at undgå de psykologiske udfordringer, som de udsendte kan komme ud for. Den seneste rapport – og hele projektet i øvrigt – er med til at understøtte dette mål, idet det uddyber, kvalificerer og bekræfter forsvarets egne undersøgelser og de tendenser, som vi har set blandt veteranerne.

Se mere om forskningsprojektet og den kommende konference her:

Rapporten

Projektet

Konferencen