[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarets Hovedredaktion

- Vi har fået et simulationscenter her. Det betyder, at vi kan træne en hel masse. Ikke alene med os selv, men også med sanitetspersonel. På vores studier får vi masser af undervisning på tavler og i manualer, men her får vi noget praktisk træning, og det er sindssygt vigtigt, siger reservelæge Michael Schultz-Larsen fra Forsvarets Sundhedstjeneste.

Han skal så snart, han er færdig med sit fem måneders kursus, op og sejle med et inspektionsskib i Nordatlanten og derefter en tur til Afghanistan i vintermånederne.

I den medicinske simulator kan man øve alle scenarier, som lægerne kan møde i Afghanistan eller på andre missioner. Her kan de uden risiko begå fejl, der kan koste liv, hvis det var virkelighed. Den eneste, det går ud over, er dukken Preben Carsten, som er den patient, lægerne øver sig på. Hans puls, blodtryk og vejrtrækningen bliver styret af instruktører fra Forsvarets Sundhedstjeneste. Hvis ikke lægerne reagerer rigtigt, kan de slå dukken ihjel.

Simulator på Herlev hospital
Medicinsk simulation kom til Danmark i 1997, og på Herlev Hospital findes Nordens største simulationscenter, men nu har Forsvarets Sundhedstjeneste fået sin egen facilitet. Inspirationen kommer fra flysimulation. Her har man skabt bedre sikkerhed ved at fokusere på samarbejdet i katastrofesituationer. Også i operationsstuen kan en diffus rollefordeling mellem sundhedspersonalet få fatale konsekvenser. Det kan man forbygge ved hjælp af medicinsk simulation, hvor man kan afprøve samarbejde i kritiske situationer.

- Meningen med forsvarets simulation er dels at opnå bedre patientsikkerhed og behandling, men også øve samarbejdet mellem forskellige professioner – i første omgang reservelæger og sygepassere. Ved at samarbejde med andre udvikler vi kursiskternes viden, færdigheder og holdninger, slår læge Claus Bretlau  fast. Han er været med til at implementere simulatoren på Forsvarets Sundhedstjeneste.

Se indslag om den medicinske simulator på forsvarskanalen