[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Henriette Bech, Forsvarets Hovedredaktion

560 deltagere har i en uge, i forskellige komiteer, arbejdet på at udvikle inspiration til reservens fremtidige opgaver i de enkelte landes nationale og internationale opgaver. Derudover har man også samarbejdet om udvikling af
uddannelse og tjeneste, og formanden for Reserveofficersforeningen, oberst løjtnant Birger Kjær Hansen udtaler

- Gennem de forskellige landes erfaringer, prøver vi at udvikle den bedste måde at gøre tingene på. Også i forhold til employer support, altså den civile side. Hvis reservens anvendelse bliver større i de nationale forsvar, vil det være nødvendigt, at styrke samarbejdet med de civile arbejdsgivere, så vi kan sikre fleksibilitet med henblik på at kunne forrette tjeneste.

Det danske forsvar står over for store forandringer, og oberst løjtnant Birger Kjær understreger, at det derfor er vigtigt at forny og forstærke reservens anvendelse.

- Hensigten er, at vi nationalt vil benytte de erfaringer vi har opnået på konferencen og lade det indgå i de fremtidige opgaver som reserven skal løse for det danske forsvar, nationalt og internationalt. Med reserven bringer man civile uddannelser og ledelsesmæssige kompetencer ind i forsvaret, og nogle af de opgaver reserven løser, er blandt andet civilt militært samarbejde som fx CIMIC i Afghanistan.
Konferencens sidste dag bruges blandt andet til at gøre resultatet op i plenum, samt at overdrage hverv til nye ansvarshavende. Derudover uddeles der præmier til vinderne af den sportslige del af konferencen.

- Den sportslige del, militær mangekamp, understøtter tanken om, at de bedste viser vejen, og det er det niveau alle stræber efter, siger Birger Kjær.