[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther Forsvarets Hovedredaktion

Med nye sonarer er to opmålingsskibe gået i gang med årets store kortlægningsprogram for farvandene i Grønland. Birkholm og SKA12 skal sikre en bedre sejlads for krydstogtsskibe i Evighedsfjorden.

Hvert af de to opmålingsskibe har en besætning på seks mand, som allerede i marts kom til Grønnedal. To SKA-både og et standardfartøj MK i HOLM-klassen. Fartøjet Birkholm har som vanlig overvintret ved Arsukfjorden, hvor Grønlands Kommandos driftsfolk har kunnet passe godt på det.

Efter søsætning, forskole og proviantering sejlede skibene nordpå til Nuuk, hvor en endelig klargøring sluttede med montering af et spritnyt ekkolod i bunden af begge skibe. 

Nu er opholdet på Nuuk Værft overstået, og med sommerens store opmålingsprogram i de grønlandske farvande bliver der rig brug for de nye sonarer, fortæller chefen for søopmålingen i Grønland, orlogskaptajn Claus Agerskov.

- I Sønderstrømfjord vil man gerne have mulighed for at sejle de store krydstogtskibe helt ind til den centrale lufthavn, Kangerlussuaq. I Evighedsfjorden, der, som navnet siger, er meget lang og dyb, er der stor usikkerhed med uopmålt vand. Hvis krydstogtskibene bare presses 50-100 meter udenfor sejlrenden, ved vi ikke, om der gemmer sig et farligt skær.

Mens opmålingen foregår, sejler skibene to og to af sikkerhedsmæssige årsager. De kan jo selv risikere at gå på skær som de første i ukendt farvand. Udover årets støtte til krydstogtsejladsen skal søopmålingen kortlægge indsejlinger til både nye, kommende og gamle havne på den grønlandske vestkyst.

Se indslag fra værftet i Nuuk