[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kilde. SOK
 
Med i kommandostaben på omkring 15 personer har den danske kommandochef, flotilleadmiral Aage Buur Jensen, en gruppe officerer fra Søværnets Taktiske Stab foruden officerer fra en række lande i flådestyrken, blandt andet fra Italien, Thailand, Holland og USA. Det er kommandostabens opgave at koordinere indsatsen mellem de krigsskibe, der er med i flådestyrken.

Skal bekæmpe pirateri
Opgaven for Combined Task Force 151 er at medvirke til at bekæmpe pirateri, blandt andet ved at blokere piraternes adgang til de internationale handelsruter og uskadeliggøre piraternes evne til at gennemføre piratangreb, for eksempel ved at anråbe og borde piraternes skibe og konfiskere udstyret, som de bruger til deres angreb.

Destroyeren USS Halsey under gang.

Deltagere i Combined Task Force 151
Den dansk ledede kommandostab vil operere fra den amerikanske destroyer USS Halsey. På nuværende tidspunkt forventes det, at styrken vil bestå af USS Halsey og yderligere to krigsskibe. Antallet af krigsskibe i styrken vil ændre sig løbende, afhængigt af operationerne. Krigsskibene i området kan melde sig under Combined Task Force 151 i kortere eller længere perioder.
Øvrige flådestyrker i Det Indiske Ocean.

Combined Task Force 151 er én af flere styrker af krigsskibe i Det Indiske Ocean. Foruden Combined Task Force 151 er der blandt andet en EU-styrke og en NATO-styrke i området. Sidstnævnte har Danmark tidligere stået i spidsen for, og krigsskibet ABSALON deltager i øjeblikket i styrken. Ud over de nævnte styrker opererer en række krigsskibe i området under nationalt flag. Blandt andet har Rusland, Kina, Japan, Iran og Indien egne krigsskibe i Det Indiske Ocean.