[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det er hensigten, at forligspartierne i løbet af sommerferien får mulighed for i ro og mag at nærlæse de analyser, der blev vedtaget og igangsat i indeværende forlig.

Orienteringen af forligspartierne markerer startskuddet på de kommende politiske forhandlinger om forsvarets fremtidige struktur, økonomi og opgaveløsning. I den forbindelse udtaler forsvarschef, general Peter Bartram.
 
- Vi ved allerede at der fra politisk side er fremsat ønsker om, at forsvaret også skal bidrage til de generelle besparelser i de offentlige udgifter.  Vi forventer, at forsvaret samlet set skal spare mellem to og tre milliarder kroner.
 
- Der er ingen tvivl om, at det ikke bliver hverken let eller omkostningsfrit at finde de forventede besparelser. Opgaven vil fra vores side bestå af at sikre, at forsvaret når så langt som muligt gennem effektiviseringer, så besparelserne ikke går ud over forsvarets evne til at løse operative opgaver. Men vi kommer ikke uden om, at besparelserne kommer til at koste arbejdspladser i forsvaret, siger forsvarschef, general Peter Bartram.

Den nuværende politiske proces vil sandsynligvis medføre, at forsvarets ansatte over sommeren vil komme til at opleve, at deres arbejdsplads bliver debatteret og analyseret i pressen. Debatten vil være et led i en politisk proces, og forsvaret vil derfor som udgangspunkt ikke kommentere eventuelle forslag, udmeldinger eller holdninger, der vil fremkomme over sommeren.
 
Så snart der er indgået en politisk aftale vil medarbejderne i forsvaret blive orienteret.

Det forventes i øjeblikket, at de konkrete politiske forhandlinger om fremtidens forsvar vil gå i gang efter sommerferien, og at der kan opnås en aftale i efteråret.