[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kim Vibe Michelsen, Forsvarets Hovedredaktion

Målet med øvelsen, der forgår i Skagerak, Kattegat og Østersøen, er at træne enhederne i operere sammen i et ikke-hjemligt kystnært område, med særligt fokus på operationer der finder sted i ustabile regioner.

Øvelsen er delt op i to faser. Den røde tråd gennem begge faser, er at lade enhederne opleve, træne i og udbygge det at optræde i en multinational flådestyrke. I den første fase, skal enhederne træne samarbejde efter et planlagt program. I anden fase er der fri føring, mens niveauet intensiveres i løbet af øvelsen.

15 forskellige nationer og næsten 50 skibe deltager, herunder den ene af NATO's stående minerydningstyrker, Standing Naval Mine Countermeassure Group samt den baltiske minerydningsstyrke.

Endvidere vil der være deltagelse af et antal helikoptere og fly fra Danmark, Tyskland, USA, Frankrig og Sverige.

Endelig vil en lang række af Søværnets andre enheder som for eksempel Frømandskorpset, marinedistrikter, Søværnets Våbenkursus og Søværnets Operative Logistiske Støttecentre deltage med en palette af bidrag, der alle sammen giver øvelsesdeltagerne mulighed for at opleve yderligere facetter af det at indgå i et multinationalt operationsmiljø.

Øvelsen har sin egen hjemmeside, der dagligt bliver opdateret med nyheder i perioden. Den kan du finde her