[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarets Hovedredaktion


Der er stadig danske soldater i Kosovo. Hjemmeværnet har en bevogtningsdeling på 30 mand i den franske lejr i Novo Selo. 25-årige Mette Brungaard stod vagt i lejren i forårsmånederne og hun er en af de mange danske soldater, der bliver hyldet på flagdagen.

- Jeg er glad for det. Vi bliver ikke bare sendt hjem. Folk accepterer, at vi har været udsendt og giver os et klap på ryggen i stedet for, at ingen aner, vi er af sted. Så det bliver spændende at være med til, siger Mette Brungaard, som er korporal i Hjemmeværnsinfanterikompagni Jonstrup. Hun arbejder til daglig i Netto, men håber på en karriere i Falck.

Stor kontaktflade
Rigtig mange mennesker passerede ud og ind af lejren i Kosovo og det gjorde udsendelsen til en stor oplevelse.
- Det var spændende og lærerigt at være af sted. Vi lærte rigtigt mange mennesker at kende. Vi var kun omkring 30 hjemmeværnssoldater udsendt og lå i en stor fransk lejr med 4-5 forskellige nationaliteter. Også de lokale kom vi til kende, da de også kom til hovedvagten, hvor vi var. Så vi prøvede at få lært både serbisk og albansk.

Se et indslag på forsvarskanalen med Mette Brungaard