[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarets Hovedredaktion


- Det er vigtigt, når vi træner i Danmark, at vi træner under de samme forhold, som man kommer til at opleve i udlandet for eksempel i Afghanistan, forklarer premierløjtnant Kenneth Bladt fra Combat Support Wing.

Ideen med Camp Tower, der er flyvevåbnets nye øvelseslejr, er, at soldaterne kan få en forsmag på livet i missionsområdet.  Her skal man være parat til at leve meget tættere sammen, end man gør herhjemme.

- Der er stor forskel på, om man under en øvelse sover i en fast bygning eller i telt. Klimaet i teltene er anderledes, fordi temperaturen reguleres af et air condition anlæg. Der er støjgener fra de andre soldater, og endelig skal man kunne trives tolv mand i et lille rum.

Teltene i lejren blev oprindeligt indkøbt til den danske styrke i NATO Responce Force 14, men blev derefter overtaget af flyvevåbnet. Bade- og vaskecontaineren er den samme, som man ser i missionsområdet. I bespisningsteltet er der plads til 120 mand. Elektriciteten bliver leveret fra generatorer, som man også kender det fra bl.a. Afghanistan.

Lejren er opkaldt efter det nærliggende tårn ved en landingsbane i Karup. Lejren blev opstillet i maj 2011 og har været der lige siden. Næste store opgave er flyvevåbnets store øvelse i juni, hvor der også skal deltage soldater fra ISAF14.

På forsvarskanalen kan du komme på en rundtur i Camp Tower.