[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Pressemeddelelse

21. juni 2012


Det nye forskningsprojekt skal undersøge:

• Forekomst og forløb af PTSD hos danske soldater
• Faktorer der forøger risikoen for udvikling af PTSD
• Psykosociale faktorer der påvirker soldaterne efter hjemkomst og ved tilbagevenden til samfundet

Forskningsprojektet bygger videre på et tidligere samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og forsvaret, hvor alle soldater fra hold 7 udsendt til Afghanistan i 2009 medvirkede i undersøgelsen. Projektet er unikt, da alle soldater er undersøgt før, under og efter udsendelsen.

Sammen med de tidligere resultater skal resultaterne fra det nye forskningsprojekt være med til at danne grundlag for udviklingen af forsvarets samlede veteranindsats og tiltag med veteranen i fokus.

- De knap 1 mio. kr., som vi har modtaget fra TrygFonden, er en stor anerkendelse af de danske veteraner og en fantastisk mulighed for at styrke og videreudvikle veteranindsatsen, siger chef for Videncentret ved Veterancentret Mette Bertelsen.

Videncentret ved Veterancentret forventer at kunne offentliggøre de første resultater omkring årsskiftet 2012/2013. Resultaterne forventes desuden at kunne bruges på tværs af offentlige sektorer og på den vis bredes ud til andre udsatte erhverv såsom politi, brandvæsen og lignende.

Baggrund
Videncentret ved Veterancentrets nye forskningsprojekt bygger på tidligere undersøgelser lavet i samarbejde med professor Dorthe Berntsen, Aarhus Universitet.
Læs mere her

Det nye forskningsprojekt ved Veterancentret sker i samarbejde med professor Ask Elklit, Videncenter for Psykotraumatologi, SDU og professor Merete Nordentoft, Region Hovedstadens Psykiatri.

Kontakt
Chef for Videncentret ved Veterancentret, ph.d. Mette Bertelsen
Telefon: 72 16 33 20 / 60 13 30 47

Læs mere om Veterancentret og forsvarets veteranindsats her