[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg Forsvarets Hovedredaktion

Omkring 200 veteraner fra forsvarets internationale missioner marcherede tirsdag fra Veteranhjemmet på Frederiksberg til slotspladsen foran Christiansborg. Her demonstrerede veteranerne for en afskaffelse af den såkaldte seksmåneders-regel. 

- Indtil nu har veteranerne stået alene med de her sager, nu har vi samlet os. Derfor demonstrerer vi, siger Christian Ring, der er initiativtager til demonstrationen.

Seksmåneders-reglen anvendes af Ankestyrelsen i forbindelse med sager, hvor veteraner forsøger at få ankerkendt Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) som følge af en hændelse under en udsendelse, som en arbejdsskade. Seksmåneders-reglen forudsætter, at veteraner får symptomer på Post Traumatisk Stress Syndrom inden for seks måneder efter, at de har oplevet noget traumatisk. Veteranerne hævder, at symptomerne kan dukke op med mere end seks måneders forsinkelse og henviser blandt andet til, at seksmåneders-reglen ikke anvendes i USA.

Men ifølge veteranerne er det endnu mere problematisk, at Ankestyrelsen kræver, at symptomerne på PTSD skal dokumenteres af en læge eller psykolog inden for seks måneder. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at veteranen har haft symptomer på PTSD – og støttes i sin påstand af familie, venner eller kolleger. Eller at veteranen efterfølgende diagnosticeres med PTSD af en psykiatrisk læge.

-Det, vi mest er utilfredse med, er den ensidige bevisførelse, der er i de her arbejdsskadesager. Det er soldaten, der sidder med bevisbyrden, og der er kun et bevis, der duer. Det er en læge- eller psykologjournal inden for de første seks måneder, siger Christian Ring.På slotspladsen fik veteranerne opbakning fra politikere fra flere partier, der vil se på behovet for at fjerne seksmåneders-reglen. Men politiske hensigtserklæringer stiller ikke veteranerne tilfredse.

-Vi ved godt, at efter denne her demonstration kommer det store arbejde med at presse på. Vores kamp er lige begyndt, og vi bliver ved til der kommer handling bag politikernes ord. Hensigtserklæringer har vi hørt nok af, fastslår Christian Ring.