[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg Forsvarets Hovedredaktion

Ved en kick-off konference på Hærens Officersskole på Frederiksberg satte forsvarsminister Nick Hækkerup torsdag gang i en evaluering af regeringens veteranpolitik.

Veteranpolitikken blev offentliggjort af den daværende forsvarsminister Gitte Lillelund Bech i oktober 2010, og den indeholder 19 initiativer til at støtte og anerkende udsendte soldater, veteraner og pårørende.  Blandt initiativerne var oprettelsen af Veterancenteret i Ringsted, undervisning af kommunale sagsbehandlere i de særlige forhold for veteraner og en ligestilling af anerkendelsen af fysisk og psykisk sårede veteraner.

- Her efter to år vil vi gerne se, hvor langt vi er nået, og om vi kan gøre det endnu bedre. Vi har samlet rigtigt meget viden op over de sidste 20 år, og vi bliver bedre og bedre til at passe på dem, der kommer hjem og sørge for, at de kan komme videre. Men vi tror, at vi kan gøre det endnu bedre, siger forsvarsministeren.

Forsvarschef general Peter Bartram hilser evalueringen af veteranpolitikken velkommen.

- Det her er et af vores fokusområder og med evalueringen får vi mulighed for at stoppe op et øjeblik og se på de initiativer, der er iværksat, og finde ud af om vi får det maksimale ud af det. Det skylder vi alle de involverede, ikke mindst de pårørende, siger forsvarschefen.

I sin tale på konferencen lagde forsvarschefen blandt andet vægt på, at samarbejdet mellem forsvaret og den øvrige offentlige sektor skal blive endnu bedre, og at balancen mellem de to hjørnesten i veteranpolitikken – støtte og anerkendelse – skal bevares.  Det synspunkt vinder støtte hos generalmajor Jan Brun Andersen, der er formand for fonden for Danmarks Veteranhjem.

- Vi skal gøre mere ud af anerkendelse. Vi fokuserer med rette meget på dem, der har skader og har brug for hjælp, men vi glemmer anerkendelsen af de mange andre, siger Jan Brun Andersen.

Evalueringen omfatter alle de 19 initiativer i veteranpolitikken og involverer alle aktører på området. Det er ud over forsvaret blandt andet flere ministerier og offentlige myndigheder, veteranorganisationer og de faglige organisationer. De har flere konkrete ønsker til forbedringer.

-  Veterancenteret var og er en rigtig ide, men vi mangler stadig at se det fulde udbytte af den synergi, der skulle komme, når man samler de forskellige kompetencer. Der er også noget at ønske sig på rehabiliteringsområdet, hvor det er lidt uklart, hvad målet er på forskellige områder. Så der er flere ting. Men overordnet bevæger det her sig i den rigtige retning, og vi er mere ude i at skulle justere ting til, end i at lave revolutioner, siger Flemming Vinther, der er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening.

Det forventes, at evalueringen er færdig i slutningen af 2013.