[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg Forsvarets Hovedredaktion

Langt hovedparten af de nu omkring 30.000 soldater, som forsvaret har sendt ud på internationale missioner siden 1992 er kommet styrkede hjem, mens en mindre gruppe er kommet hjem med fysiske skader eller med større eller mindre psykiske mén. Nu er konsekvenserne af udsendelsen for alle de 26.000 af soldaterne, der var udsendt mellem 1992 og 2009 blevet undersøgt videnskabeligt. De samlede resultater af forskningsprojektet blev offentliggjort ved en konference på Det Kongelige Bibliotek i dag.

Undersøgelsen er blevet gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.  Det var Soldaterlegatet, der tog initiativ til at gennemføre undersøgelsen tilbage i 2009, og det er Soldaterlegatet der også har betalt de 12 millioner, som undersøgelsen har kostet. Resultaterne skal bruges i Soldaterlegatets arbejde med de tidligere udsendte og deres pårørende.

-Med det her materiale har vi et meget bedre grundlag for at pege på eksempelvis lovgivningsmæssige forhold, som vi mener, bør ændres. Det er nemmere at pege på uhensigtsmæssige forhold på baggrund af en stor undersøgelse, end på baggrund af fornemmelser vi har fået, fordi vi har talt med en mindre gruppe mennesker. Derfor er undersøgelsen vigtig, siger Peter Højland, der er bestyrelsesformand for Soldaterlegatet.

Undersøgelsen om de hjemvendte soldater er unik, også i international sammenhæng. Dels fordi den inddrager en række data om de udsendtes baggrund, familier, uddannelse, sociale forhold mv. og dels fordi forskerne har haft mulighed for at sammenligne veteranerne med en kontrolgruppe på ca. 100.000 personer, som er erklærede egnede til værnepligt, men som ikke har været udsendt. På den baggrund har forskerne med forholdsvis stor sikkerhed kunne sige, hvilke begivenheder i gruppen af hjemvendte soldaters liv, der skyldes oplevelserne under udsendelsen, og hvilke begivenheder, der ville være opstået uanset hvad.

Forsvaret har bidraget til undersøgelsen ved at stille data til rådighed for forskerne, og forsvaret vil også bruge undersøgelsens resultater. Ikke mindst i arbejdet med at forebygge, at udsendte soldater kommer hjem med psykiske mén.

-Det er godt supplement til vores egne undersøgelser og den skaber en mere sikker viden. Undersøgelsen giver et godt fundament for arbejdet med de udsendte soldater – både før, under og efter udsendelsen. Det er noget, vi hele tiden skal gøre bedre, siger generalløjtnant Bjørn Bisserup, der er chef for Forsvarsstaben

Se alle delrapporterne fra forskningsprojektet om de hjemvendte soldater her.