[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Kommunikationsafdelingen

Klokken 04.00 om morgenen 9. april 1940 begyndte den tyske besættelse af Danmark. Den danske hærs sporadiske modstand foregik hovedsageligt i Sønderjylland, og der er også her forsvaret lægger de fleste kranse for de 13 danske soldater, som omkom i kampene.

Det største arrangement finder sted i Haderslev, som var det sidste sted, hvor danskerne kom i kamp med besættelsesstyrkerne. Her er regeringen repræsenteret ved europaminister Nicolai Wammen. Garnisonen i Haderslev lægger kranse ved kasernens sydmur og ved Hertug Hans’ hospital, hvor der er et stort mindesmærke for 9. april 1940. Slesvigske Musikkorps spiller under højtideligheden. Desuden deltager to fanekommandoer fra hovedkvartersbataljonen på kasernen, repræsentanter fra Fighter Wing Skrydstrup og soldaterforeningerne og endelig fire veteraner, som var soldater 9. april 1940. Arrangementet begynder klokken 08.00 og slutter ved middagstid.

Soldater fra Søgaardlejren lægger kranse på de andre steder, hvor danske soldater blev dræbt 9. april 1940. Det drejer sig om Lundtoft Mark, Hokkerup, Bjergskov, Sønder Hostrup og Bredevad. Der er også mindehøjtideligheder i selve Søgaardlejren og på Sønderborg Kaserne.

Uden for Sønderjylland er der blandt andet kranselæggelser i Odense, fordi flere af de faldne fra 9. april 1940, er begravet på kirkegårde i byen. I København mindes den triste dag på Vestre Kirkegaard ved et mindesmærke for 9. april.