[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af NATO Rule of Law Field Support Mission

Lørdag den 6. juli stod kontorbygning, dommerkontorer og en rådssal med tilhørende sikkerhedsmus, brønd, kloakering og gangstier klar til indvielse. Sammen med den afghanske højesteretsdommer og den lokale chef for domstolen foretog oberst Hans Münter den formelle åbning af nybygningen ved en ”Ribbon Cutting” ceremony. 


Dommer Abdul Aziz Sarwari og oberst Hans Münter foretog den formelle åbning. Ved ceremonien modtog Hans Münter en traditionel nordafghansk silkekåbe.

- Indvigelsen af denne nye retsbygning er med til at forstærke det fodfæste, som det afghanske retssystem langsomt men sikkert er ved at etablere også udenfor Kabul, og Mazar e-Sharif er et af de steder, hvor retsforfølgelse af afghanske borgere nu sker retfærdigt og under hensyn til menneskerettighederne, siger oberst Hans Münter.

Tilstede var desuden repræsentanter fra det afghanske politi, det afghanske retsvæsen, den lokale presse samt officerer fra Finland, som har været oberstens repræsentanter i den daglige kontakt mellem ISAF og de afghanske myndigheder.


Der var trængsel i døren, hvor båndet skulle klippes over. Ceremonien indledtes af den lokale mullah, som messede en bøn for succes med projektet. Münter fik æren af at være den første, der klippede båndet over.

Det betyder blandt andet, at den enkelte borger har uhindret adgang til et retfærdigt og ukorrupt retssystem, hvilket ikke har været tilfældet i Afghanistan i mange år. Tidligere var praksis i retsvæsnet, at domfældelse byggede på en tilståelse opnået gennem – ofte hårdhændet - afhøringer af den tiltalte. Den store omstilling er, at en domfældelse i dag skal ske på baggrund af beviser som vidneudsagn, fingeraftryk, biometriske data og lignende, eventuelt understøttet af en tilståelse, samt at der er tidsfrister, som skal overholdes.

Domstolen i Mazar e-Sharif dækker hele den nordlige del af Afghanistan og har lige nu cirka 90 dommere tilknyttet. Med nybyggeriet bliver det muligt at give hver af de dommere, der arbejder i Mazar e-Sharif et kontor. Indtil nu har flere af dommerne været henvist til at sidde udendørs og klare deres samtaler med klienter.

Fakta
Hans Münter er i 10 måneder udsendt til Afghanistan som næstkommanderende i en amerikansk enhed, NATO Rule of Law Field Support Mission (NROLFSM), der støtter de afghanske myndigheder med at indføre et grundlovsfæstet retssystem, der lever op til FN´s charter om menneskerettigheder.

NROLFSM har juridiske medarbejdere fordelt over hele Afghanistan, hvor de arbejder som mentorer og vejledere for de afghanske dommere, anklagere og politienheder.

Målet med enhedens arbejde er at få så mange som muligt af provins- og distriktsdomstolene til at kunne fungere selvstændigt, når ISAF sidst i 2014 trækker de sidste soldater ud af landet.

Byggeriet, der har kostet ca. 235.000 USD (ca. 1,4 mio. kr.), er finansieret af det amerikanske forsvar, som siden NROLFSM blev oprettet i 2011, har brugt ca. 20 mio. USD (ca. 116 mio. kr.) på byggeprojekter til støtte for indførelsen af Grundloven.