[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Jeg er tilfreds med, at denne sag nu er afsluttet, og forsvaret tager afgørelsen til efterretning.

Det er beklageligt, at de oplysninger, som forsvaret har leveret til Forsvarsministeriet, ikke har været fyldestgørende - noget som jeg ser alvorligt på.

Vi vil fortsat bestræbe os på at undgå lignende situationer. Derfor vil vi nu se på de procedurer, der bruges i forsvaret, når denne type af spørgsmål skal besvares – således at alle relevante oplysninger og aspekter bliver medtaget.

At der ikke er blevet svaret fyldestgørende i denne sag, tager jeg ikke som udtryk for kvaliteten af den daglige sagsbehandling i forsvaret.

Det forsvar, som jeg står i spidsen for, skal være præget af åbenhed og gennemsigtighed. Det er i alles interesse.